ponedjeljak, 8. maj 2017.

Članice mreže NEVAC nastavljaju sa edukacijom


Dana 24. i 25. aprila u Sarajevu održan je III modul pod nazivom „Izgradnja kapaciteta u pisanju javnih politika i zagovaranja" u sklopu sveobuhvatne edukacije: „Kreiranje javnih politika i kreiranje plana zagovaranja“ podržane od Evropske unije i UNICEF-a. Na edukaciji su prisustvovale članice mreže NEVAC koje trenutno broje 32 člana. Osnovni cilj svih do sada sprovedenih modula, te modula broj četiri koji će se održati u maju, je podizanje kapaciteta članica u oblasti kreiranja javnih politika i njihovog zagovaranja. Posebna pažnja i značaj projekta je usmjerena na zagovaranje poboljšanja državnih zakona ili relevantnih entitetskih rješenja, koji trenutno ne ispunjavaju norme i standarde primjenjene u zemljama EU. Od septembra 2017. godine planiran je početak zagovaranja kampanje prema vladinim institucijama vezanim za nasilje nad djecom i socijalnu inkluziju, a koja bude dogovorena između članica mreže NEVAC.

Članice Mreže svakodnevno rade na lokalnom nivou na prevenciji slučajeva nasilja kao i na saniranju posljedica koje nasilje ostavlja na djeci žrtvama.

Mreža je otvorena i pruža mogućnost priključivanja organizacija koje su zainteresovane da postanu dio Mreže i na taj način doprinesu efektivnijoj zaštiti djece od nasilja. Sam postupak priključenja Mreži je jednostavan putem pisma interesa u kojem članice Mreže razmatraju i odlučuju o prihvatanju nove članice u Mrežu. Na ovaj način mreži NEVAC se već priključilo 7 novih organizacija od trenutka kada je počela sa radom.