19. april 2018

Centar za promociju civilnog društva traži volontere


U dobi ste od 18 do 35 godina?
Nezaposleni, sa ili bez radnog iskustva?
Želite više prilika za sebe?
Uključite se!


Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz Sarajeva Vas poziva na volontiranje u okviru "Programa osnaživanja nezavisnih medija – IMEP“.

CPCD u partnerstvu sa OTVORENOM MREŽOM sprovodi USAID-ov petogodišnji projekt pod nazivom “Program osnaživanja nezavisnih medija (IMEP)” putem kojeg će kroz više vrsta grantova i edukativnih sadržaja podići kapacitete medija u izradi kvalitetnijeg sadržaja, povećati finansijsku održivosti medija, obezbijediti pravnu zaštitu novinara, ali i povećati kapacitete urednika i novinara u pravnom samozastupanju. Projekt također promovira i koncept volonterstva u smislu sticanja novih vještina i poboljšanja zapošljivosti mladih.

Volonterima će se pružiti prilika da svojim volontiranjem budu dio projektnog tima gdje će u prijateljskom okruženju provesti dio svog slobodnog vremena i steći novo iskustvo, znanje i vještine koje će biti od koristi u daljnjem ličnom i profesionalnom razvoju.

Zašto volontirati u CPCD-u?

Volonterski rad u CPCD-u pruža Vam mogućnost da:

  • unapređujete postojeće znanje i stičete nove vještine;
  • učestvujete na edukacijama namijenjenim za volontere;
  • usavršite praktične vještine koje će vas učiniti konkurentnijim;
  • razvijate liderske vještine
  • prolazite kroz izazovne situacije koje će doprinijeti vašem ličnom razvoju;
  • postanete dio tima jedne od vodećih organizacija u BiH sa 22 godine profesionalnog iskustva iza sebe;
  • otkrijete u čemu ste dobri, a niste možda znali ili imali priliku da se isprobate.

Koga tražimo?

Pored opštih vrlina kao što su odgovornost, samoinicijativnost, kreativnost i inovativnost poželjno je da posjedujete i „can do“ stav i opredijeljenost ka pronalasku rješenja u problemskim situacijama.

Broj volontera: jedan (1) volonter.

Plaćanje tokom volonterskog angažmana:

Tokom angažmana volonterima će biti pokriveni nužni troškovi (topli obrok i prevoz).

Početak angažmana: sredinom mjeseca maja 2018.

Period angažmana: najmanje tri mjeseca, uz mogućnost i dugoročnog volontiranja.

Ljubazno Vas molimo da popunite prijavni formular za volontere i da dostavite svoj CV, eventualne preporuke i dokumente koje smatrate relevantnim, na e-mail adresu: prijava@cpcd.ba, najkasnije do 07.05.2018. godine do 13:00 h sa naznakom „Prijava za volontiranje – Program osnaživanja nezavisnih medija – IMEP“.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Dokumenti:

  1. Prijavni formular za volontere
  2. Javni poziv za volontere