23. august 2017

Centar za promociju civilnog društva traži volontere


CENTAR ZA PROMOCIJU CIVILNOG DRUŠTVA TRAŽI VOLONTERE

U dobi ste od 18 do 35 godina?
Nezaposleni, sa ili bez radnog iskustva?
Želite više prilika za sebe?
Uključite se!


Centar za promociju civilnog (CPCD) organizacija iz Sarajeva Vas poziva na volontiranje u okviru "Projekta osnaživanja nezavisnih medija – IMEP“.

CPCD u partnerstvu sa OTVORENOM MREŽOM sprovodi petogodišnji projekt pod nazivom “Program osnaživanja nezavisnih medija (IMEP)” putem kojeg će kroz više vrsta grantova i edukativnih sadržaja podići kapacitete medija u izradi kvalitetnijeg sadržaja, povećati finansijsku održivosti medija, obezbijediti pravnu zaštitu novinara ali i povećati kapacitete urednika i novinara u pravnom samozastupanju. Projekt također promovira i koncept volonterstva u smislu sticanja novih vještina i poboljšanja zapošljivosti mladih.

Volonterima će se pružiti prilika da svojim volontiranjem budu dio projektnog tima gdje će u prijateljskom okruženju osoblja zaposlenih provesti dio svog slobodnog vremena i steći nova iskustva, znanja i vještine koje će biti od koristi u daljnjem ličnom i profesionalnom razvoju.

O Centru za promociju civilnog društva:

CPCD je bosanskohercegovačka nevladina organizacija koja djeluje na području cijele BiH i regiona Zapadnog Balkana. Tokom 20 godina postojanja CPCD je izgradio prepoznatljivu poziciju lidera u radu sa građanima, izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD), kao i izgradnji demokratije i civilnog društva u BiH, kreirajući nove šanse za građane i građanke.

Zašto volontirati u CPCD-u?

Volonterski rad u CPCD-u pruža Vam mogućnosti da:

 • unapređujete postojeće znanje i stičete nove vještine;
 • dobijate našu pomoć i podršku;
 • postanete dio tima jedne od vodećih organizacija u BiH sa 20 godina profesionalnog iskustva iza sebe;
 • imate priliku za dugoročni volonterski angažman;
 • otkrivate u čemu ste dobri, a niste možda znali ili imali priliku da se isprobate.

Koga tražimo?

Vrata CPCD-a su otvorena svim zainteresovanim pojedincima. Pored opštih vrlina kao što su odgovornost, samoinicijativnost i kreativnost, poželjno je da posjedujete i „can do“ stav i opredjeljenost ka pronalasku rješenja u problemskim situacijama, te sljedeće specifične karakteristike:

 • Vještine rukovođenja opremom za razvijanje medijskih sadržaja;
 • Interesovanje i/ili znanje o medijskoj sceni i društvenim mrežama;
 • Poznavanje rada na računaru;
 • Interesovanje za digitalni marketing i druge alate u marketingu i promociji;
 • Poželjno poznavanje osnovnih alata grafičkog dizajna;
 • Osnovno znanje engleskog jezika;
 • Organizacijske vještine.

Prednost pri odabiru volontera će se dati onima koji budu posjedovali jednu ili više od navedenih karakteristika.

Broj volontera: 3

Plaćanje tokom volonterskog angažmana:

Tokom angažmana volonteri će primati volontersku naknadu.

Period angažmana:

Mogućnost dugoročnog volontiranja.

Svoj CV/Biografiju, pismo motivacije, eventualne preporuke i dokumente koje smatrate relevantnim, pošaljite na e-mail adresu: prijava@cpcd.ba, najkasnije do 04.09.2017. godine sa naznakom „Prijava za volontiranje – Projekat osnaživanja nezavisnih medija – IMEP“.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Očekivani početak angažmana: sredina/kraj septembra.

Poziv možete preuzeti na sljedećem LINKU