nedjelja, 2. juni 2019.

Ciklus radionica za unapređenje digitalnih kompetencija nastavnog osoblja u Kantonu Sarajevo danas završen


Kompetencije nastavnika 21. stoljeća podrazumijevaju konstantnu edukaciju, posebno u domenu digitalne pismenosti. Ovaj četverodnevni seminar je bio višestruko koristan. Medijska pismenost o kojoj smo učili dva dana važan je segment podučavanja, učenika i nastavnika, jer biti medijski pismen poseban je izazov današnjice.

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) kroz projekat Digitalne kompetencije u sarajevskim školama kojeg finansira Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je implementirao ciklus od četiri jednodnevne radionice o digitalnim kompetencijama za 20 osoba angažovanih u sarajevskim osnovnim i srednjim školama.

 

„Kompetencije nastavnika 21. stoljeća podrazumijevaju konstantnu edukaciju, posebno u domenu digitalne pismenosti. Ovaj četverodnevni seminar je bio višestruko koristan. Medijska pismenost o kojoj smo učili dva dana važan je segment podučavanja, učenika i nastavnika, jer biti medijski pismen poseban je izazov današnjice. I digitalni alati koje smo upoznali na ovoj edukaciji su višestruko korisni jer podučavati nove generacije poseban je izazov, a digitalna generacija podrazumijeva i digitalno podučavanje. Naravno, 'mjera' je magična riječ na koju uvijek moramo misliti u svemu, pa i u digitalnim alatima.“ rekla nam je Nermina Usejnovski, nastavnica Bosanskog, Hrvatskog, Srpskog jezika i književnosti u JU Deseta osnovna škola, Ilidža

Set digitalnih vještina i kompetencija se bazira na Evropskom okviru za unapređenje digitalnih kompetencija, a cijeli program je osmišljen kao set povezanih radionica o medijskoj pismenosti u nastavi, odgovornom online komuniciranju i upotrebi digitalnih tehnologija u nastavi.

Nastavnica Razija Jeleč – Imamović je istakla kako će joj posebno koristiti radionica Odgovorno online komuniciranja te da se raduje novim časovima odjeljenske zajednicu u JU Srednjoj školi poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti. Savjete za odgovorno online komuniciranje planira podijeliti sa drugim kolegama i kolegicama ali i sa roditeljima. 

„Podstaknut sam da pored postojećih digitalnih alata, u nastavi koristim i dodatne online alate predstavljene na ovoj radionici. Siguran sam da će nastavni sadržaji u mojoj školi biti obogaćeni inovativnim pristupima i alatima a time i zanimljivijim učenicima.“ rekao je Adnana Bilajac profesor u Srednjoj školi za okoliš i drvni dizajn.

 

Centar za promociju civilnog društva kroz svoj SMART Resursni centar kontinuirano doprinosi jačanju kapaciteta nastavnog osoblja, državnih službenika, zaposlenika u civilnom sektoru ali i individua.