5. mart 2018

Cjeloživotno učenje: put koji gradimo i kojim idemo


CPCD odlučno u 2018. korača ka profesionalizaciji SMART Resursnog centra

Centar za promociju civilnog društva uz saradnju sa mostarskim Nastavničkim fakultetom Univerziteta Džemal Bijedić počeo višemjesečni program edukacije trenera i edukatora SMART Resursnog centra o andragoškim vještinama.

Educiraj ali nikada ne zaboravi učiti!

Tim Centra za promociju civilnog društva (CPCD) vjeruje da promjena treba krenuti od nas samih što je i nit vodilja za rad CPCD-a već dvadeset godina. Edukacije za građane, predstavnike institucija vlasti, uposlenike u privatnom sektoru ili mlade su dio programskog djelovanja SMART Resursnog centra  CPCD-a, a edukacija o oandragoškim vještinama će unaprijediti dosadašnje edukacije, pripreme modula i izvedbu trenera.

Da li ste se ikada zapitali zašto učimo? Koji su to motivi i načini motiviranja jedne ODRASLE osobe da se pokrene u beskrajnu potragu za novom spoznajom? Sigurno ste čuli za pedagogiju, nauku koja se bavi obrazovanjem i odgojem djece, međutim,  koja je to naučna oblast koja se bavi našim obrazovanjem i učenjem jednom kada odrastemo?

Odgovor je ANDRAGOGIJA – nauka koja je posvećena složenim procesima usvajanja i primjene znanja odrasle osobe. Važnost ove naučne discipline i primjene njenih vještina u cilju efikasnog učenja i obrazovanja odraslih je često podcijenjena: U očekivanju predavača/ice da odrasli ljudi prihvate i shvate informaciju samim izgovaranjem odnosno predstavljanjem, prolazi dragocjeno vrijeme, brojne prilike i mogućnosti za usvajanje važnih životnih i profesionalnih lekcija. Naravno, stvari nikako ne treba generalizirati te smo sretni da postoje izuzeci.

Centar za promociju civilnog društva je organizacija koja djeluje sa ciljem ličnog i profesionalnog ostvarenja građana Bosne i Hrecegovine vodeći se najsavremenijim instrumentima u obrazovanju odraslih prilikom implementacije svojih edukativnih programa (http://civilnodrustvo.ba/resursni-centar/edukacije/).

Da bi stekli određeno znanje, i još zahtjevnije, da bi to znanje uspjeli podijeliti sa drugima - potreban je svakodnevan rad na sebi i vlastitim sposobnostima i vještinama. Sa tim u vezi, CPCD je organizirao trening andragoških vještina za sve zaposlenike/ice i saradnike/ice koje sprovode neki od edukativnih programa u Resursnom centru CPCD-a. Program treninga se sastoji od pet edukativnih oblasti:

  1. Psihologija učenja, dr.sci. vesna Ćorluka – Čerkez
  2. Pedagogija odgoja, dr.sci. Majra Lalić
  3. Didaktika, dr.sci.Semir Šejtanić,
  4. Metodologija, dr.sci.Ekrem Čolakhodžić,
  5. Sociologija obrazovanja, dr.sci.Asim Peco,

Edukacija će rezultirati unaprijeđenim znanjima i vještinama trenera/ica i edukatora/ica SMART Resursnog centra, odnosno pružanjem kvalitetnije usluge edukacije za sve građane i građanke.