četvrtak, 10. oktobar 2019.

CPCD i Ministarstvo pravde BiH - Poziv za e-konsultacije u Zenici


Datum održavanja: 17 oktobar 2019. godine.

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) i Ministarstvo pravde BiH (MP BIH) pozivaju Vas na prezentaciju Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine i prezentaciju Etičkog kodeksa za organizacije civilnog društva (OCD) u Bosni i Hercegovini, koja će se održati u četvrtak, 17.10.2019. godine u prostorijama ZE-DO kantona, zgrada RMK, sala 301, sa početkom u 10h. Predviđeno vrijeme trajanja prezentacije je 2 sata.

Cilj prezentacije je da se predstavnici civilnog društva upoznaju sa web aplikacijom https://ekosnusltacije.gov.ba. Platforma omogućava potpuno i pravovremeno informisanje građana i predstavnika organizacija civilnog društva putem interneta o procesu donošenja pravnih akata na nivou Vijeća ministara BIH, te osigurava pouzdan komunikacijski kanal za njihovo učešće u kreiranju javnih politika.

U drugom dijelu prezentacije, biće prdestavljen Etički kodeks kao skup normi, principa i vrijednosti utvrđenih sa ciljem standardizacije ponašanja i djelovanja OCD. Prezentirani principi i vrijednosti podrazumijevaju dobrobit za grupe ljudi ili društvo u cjelini, odnosno prvenstveno je usmjeren na poštivanje javnog interesa kao ambijenta u kojem djeluju OCD. Kao pojedinci imamo odgovornost prema društvu u kojem živimo i ona se odražava kroz naše aktivno lično zalaganje za vrijednosti koje su opšteprihvaćene, koje poštujemo i djelujemo za društvenu promjenu kakvu želimo postići. Kao nevladine i neprofitne organizacije odgovorni smo za svoj rad i rezultate, kako prema našim korisnicima i partnerima tako i prema građanima, javnosti i zajednicama u kojima živimo i radimo.

Učesnicima će biti omogućeno da na licu mjesta potpišu i ovjere Izjavu o prihvatanju Etičkog kodeksa pa vas molimo da ponesete pečat organizacije. Onima koji odluče da naknadno razmotre prihvatanje Etičkog kodeksa biće objašnjeno na koji način to mogu uraditi, kako bi njihovo udruženje bilo upisano u registar subjekata koja prihvataju principe Etičkog kodeksa za NVO u BiH.