26. april 2018

CPCD inicira proces usvajanja Sporazuma o saradnji civilnog društva sa Vladom FBiH


Danas je na inicijativu CPCD u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije BiH održan sastanak predstavnika Vlade FBiH, projekta CBGI i CPCD, na kojem je definisana informacija koja će biti prezentirana na prvoj sjednici Vlade FBiH početkom maja, 2018. i po osnovu koje će biti pokrenut proces javnih rasprava o nacrtu Sporazuma o saradnji Vlade FBiH i civilnog društva. Razgovaralo se i o mogućnosti da se saradnja sa civilnim društvom na nivou FBiH institucionalizira na neki drugi način, kao što je donošenje uredbe Vlade FBiH ili kreiranje Strategije za razvoj NVO.  

Ujedno je preliminarno dogovorena i saradnja na promociji nove elektronske platforme namijenjene uključivanju zainteresovane javnosti u proces konsultacija u pripremi pravnih dokumenata na nivou FBiH koja će biti stavljena u funkciju tokom maja 2018.