20. april 2018

CPCD sarađuje sa FIA – prioritet nam je transparentno trošenje javnih sredstava


Predstavnici CPCD danas su održali sastanak u Finansijsko-informatičkoj agenciji (FIA) u cilju dogovora o modalitetima dostupnosti i strukturi podataka koji udruženja i fondacije podnose u godišnjim finansijskim izvještajima. Navedeni podaci mogu biti značajna podloga za istraživanja, analize i  kampanje koje provode udruženja a trebaju da doprinesu boljem i poticajnijem ambijentu za razvoj civilnog društva u BiH te njihovom sigurnijem razvoju i održivosti.

Ovom prilikom je iskazan obostrani interes za daljom saradnjom radi promocije zajedničkih napora državnih i civilnih struktura za unapređenje funkcionisanja udruženja i fondacija u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.