ponedjeljak, 30. septembar 2019.

CPCD učestvuje u kreiranju Strategije razvoja FBiH 2021 – 2027.


Multisektorski pristup u kreiranju Strategije razvoja

Federalni zavod za programiranje razvoja je dana, 30. septembra organizovao radionicu za izradu Strategije razvoja Federacije BiH 2021 – 2027. u oblasti obrazovanja, nauke, razvoja ljudskih potencijala i tržišta rada.

Centar za promociju civilnog društva kao organizacija koja je u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih KS registrovala SMART centar za obrazovanje odraslih i akreditovala program Akademija izrade EU projekata učestvuje u kreiranju Razvojne strategije FBiH i doprinosi kvalitetnijem tretiranju neformalnog i cjeloživotnog obrazovanja.

Cjelokupni proces izrade Razvojne strategije FBiH će trajati više mjeseci i podrazumijeva intersektorski pristup u analizi i razvoju specifičnih oblasti definisani strateškim okvirom:

 1. Konkurentnost i poslovna klima
 2. Industrijski razvoj, kreativna industrija i pametna specijalizacija
 3. Razvoj malih i srednjih preduzeća, poduzetništva i obrta
 4. Makroekonomska stabilnost i odgovorne javne finansije
 5. Obrazovanje, nauka, razvoj ljudskih potencijala i tržište rada
 6. Poljoprivreda i proizvodnja hrane, ruralni razvoj i turizam
 7. Zdravlje i kvalitet života
 8. Demografija i socijalne politike
 9. Korupcija, dobro upravljanje i javne usluge
 10. Transport i komunikaciona infrastruktura
 11. Energija i energetska učinkovitost
 12. Okoliš, komunalna infrastruktura i upravljanje prirodnim tehnologijama

 

Tokom radionice su identifikovane snage, slabosti, prilike i prijetnje koje FBiH ima na svim nivoima i svim oblastima koje mogu doprinijeti razvoju sektora obrazovanja. U predstojećem periodu nas očekuje nastavak rada na kreiranju Razvojne strategije bazirane na SWOT analizi ali i međunarodnim praksama.