29. mart 2018

CSSP projekat predstavio SMART Resursni centar


Danas u hotelu Hollywood  na sastanku  organizacija CSSP projekta SMART Resursni centar predstavio je učesnicima rezultate koje je ostvario tokom 2017. godine.

Posjećenost web portala www.civilnodrustvo.ba iz dana u dan raste što govori podatak da je tokom 2017. objavljeno je 9797 vijesti, portal je zabilježio 47,08% novih korisnika. SMART RC portal osvaja tržište aktuelnim pozivima za projekte, edukativnim radionicama, savjetovanjem za OCD, oglasima za posao te različitim vijestima iz oblasti civilnog društva u BiH i regiji. Tokom 2017. godine  portal je posjetilo 2.779,854 korisnika.

Organizovali smo 546 edukativnih događaja, uključili 183 trenera/edukatora. Na našim događajima je prisustvovalo 7536 učesnika/ca, ako tome dodamo aktivnosti koje su se realizovale u sklopu Sata kodiranja u BiH ta brojka prelazi 30.000 učesnika/ca.

Facebook stranica stranica SMART Resursnog centra:  www.facebook.com/ResursniCentarBiH/ tokom 2017. godine imala je 7649 korisnika.