petak, 22. novembar 2019.

Danas se obilježava Svjetski dan televizije


Televizija je jedan od najpopularnijih uređaja koji se koristi za zabavu u čitavom svijetu. Gotovo svako domaćinstvo ima bar jedan ovakav uređaj. Nekada televizija nije imala informativnih kanala, no danas je priča sasvim drugačija.

Glavna skupština UN-a 1996. godine donijela je odluku da se svakog 21. novembra u svijetu obilježava Svjetski dan televizije.

Naučnici se većinom slažu da je utjecaj koji je televizija imala na čovječanstvo u posljednjih 50 godina, ponajviše posljedica razvoja digitalnih tehnologija savremenog doba. Bez TV-a i njegovih mnogobrojnih prednosti, svijet se danas ne bi nalazio u savremenom položaju kakvom se nalazi.

Postoji veliki broj prednosti koje televizija pruža, a koji se ne odnose samo na zabavni dio. U nastavku smo naveli samo neke od njih.

Televizija nudi edukativnu vrijednost. Može se koristiti kao sredstvo za učenje, kod kuće i u školama. Geografija, historija, putovanja, priroda, sport, zdravlje, ishrana, poljoprivreda – lista edukativnih kanala je beskonačna. Do nas samih je da li ćemo televiziju koristiti u edukativne ili zabavne svrhe.

Televizija također motiviše pojedince da razvijaju svoje vještine i kompetencije. Postoje razni programi koji emituju govore motivacijskih govornika. To kod pojedinaca povećava elan i motivaciju za posao ili svakodnevne aktivnosti.

Gledajući različite televizijske programe, moguće je učiti o društvu u kojem živimo kao i o standardima i normama koji vladaju u tom društvu. Televizija nas edukuje o raznim kulturama i običajima. Također, televizija osigurava da djeca i odrasli nauče nešto više o svojim obavezama kao građana društva.

Jedna od velikih prednosti kada je riječ o televiziji jeste mogućnost učenja stranih jezika. S obzirom da postoje kanali na različitim jezicima, djeca vrlo često postanu poligloti. Televizija djeci pruža prijeko potrebno okruženje za slušanje i učenje različitih jezika.

Prednost televizije jeste i razvijanje kritičkog razmišljanja. Gledajući različite kanale, rasprave su neizbježne, a to se posebno odnosi na vijesti, dokumentarne filmove i dijaloške emisije. Televizija nudi mogućnost primjenjivanja logike tako što kod pojedinaca daje mogućnost razvoja mišljenja o onome što se emituje.

Televizija može svakako imati i štetne posljedice, pogotovo kada počne izazivati ovisnost. Međutim, neosporno je da djeca i odrasli mogu naučiti iz ovog zabavnog, ali i informativnog medija, ako se primjenjuje na adekvatan način.