26. maj 2017

Dodijeljeno 120.000 KM za preduzetničke inicijative


Na konferenciji je dodijeljeno 120.000 KM za deset udruženja koja su pokazala inicijativu u socijalnom preduzetništvu i uradili najbolje biznis planove. Ovaj javni poziv je raspisan uz pomoć regionalnog projekta Smart Start, koji podržava slične inicijative u pet zemalja Zapadnog Balkana.

Da li su preduzetničke aktivnosti udruženja u BiH odgovor na sve težu situaciju u vezi sa njihovim finansiranjem, ili dodatna nesigurnost za rad organizacija koje se često brinu za ugrožene članove našeg društva? Ovo pitanje je bilo jedno od ključnih tema diskusije na Prvoj akcionoj konferenciji „Preduzetništvo udruženja: Model za (ne)stabilnost“ koja je jučer održao Centar za promociju civilnog društva u Sarajevu. 

Jedno od tih udruženja je „Nešto više“ iz Mostara, koji su registrovali Eko Dizajn d.o.o, društveno odgovorno poduzeće koje kao fokus rada ima poljoprivredu i ruralni razvoj, a bazirano je na dugogodišnjim iskustvima članova udruženja. 

Aida Daguda, direktorica CPCD, istakla je da  udruženja često služe kao mini inkubatori za socijalna preduzeća, koja često obezbjeđuju posao ugroženim kategorijama ljudi i sredstva za aktivnosti udruženja koje ih je osnovalo, ali nažalost bez podrške od strane države. Iako zakonski propisi koji regulišu rad udruženja i fondacija u BiH omogućavaju ekonomske djelatnosti udruženja, u skladu sa njihovom registrovanom djelatnošću, ipak je potrebno da se obezbijede posebni programi za podršku ovim inicijativama, kao i kampanje za regulisanje pravnog okvira socijalnog preduzetništva.

Doc. dr. Amila Pilav-Velić, sa Katedre za menadžment i informacione tehnologije na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, naglasila je važnost umrežavanja organizacija civilnog društva, jer jedna umrežena kritična masa može da doprinese donošenju strategije koja će pomoći onima koji se počinju baviti socijalnim preduzetništvom.

Akciona konferencija je zaključena posebnim panelom u kojem su učesnici imali priliku da dobiju savjete od eksperata vezane za osnivanje i vođenje preduzeća, kao i da razmijene svoja iskustva. Ova tema je od velikog značaja za održivost civilnog sektora u BiH, te je sa ovog skupa poručeno da udruženja moraju posvetiti više pažnje ozbiljnom planiranju i provođenju sličnih aktivnosti, uz pažljivu procjenu uticaja ekonomskih aktivnosti na rad udruženja.

CPCD je akcionu konferenciju organizovao u okviru Projekta održivosti civilnog društva u Bosni i Hercegovini (CSSP), koji realizuju Centri civilnih inicijativa i Centar za promociju civilnog društva, koji je podržan od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), kao i regionalnog projekta Smart Start koji finansira EU.