6. februar 2018

Društvena preduzeća: Od koncepta do prakse


U Bosni i Hercegovini ona su još nepoznanica, te relativno novi koncept u ekonomskim i socijalnim djelatnostima.

Razvoj društvenog preduzetništva je predmet sve većeg interesovanja javnosti. Društvena preduzeća posluju već desetinama godina u Evropi, te čine skoro 10% malih i srednjih preduzeća.

Šta je društveno preduzeće i  koji su njegovi ciljevi?

Društveno preduzeće predstavlja način poslovanja u kojem glavni cilj nije maksimiziranje profita, već doprinos društvu kroz ostvarenu dobit. Ova preduzeća nastoje napraviti pozitivne promjene u društvu kroz poslovne operacije ili razne druge društveno korisne aktivnosti, te su jedini način zapošljavanja ranjivih i pripadnika marginalizovanih grupa.

Zamislite da pokrenete biznis  koji pomaže drugima!

Usmjeravajući se na radnu integraciju i inkluziju socijalno ugroženih grupa, društvena preduzeća kombinuju poslovni pristup sa društvenim problemima koje država ne zna/ne može riješiti sistemski. Bez obzira na organizaciju i strukturu, sva socijalna preduzeća imaju zajedničku karakteristiku, a to je double bottom-line (DBL)  koncept. Ovaj koncept predstavlja povećanje finansijskog povrata uz istovremeni doprinos socijalnoj misiji za koju se preduzeće zalaže.

Dobra ekonomija = društveno preduzetništvo

Iako u BiH još uvijek ne postoji zakonska regulativa za društvena preduzeća, te se ona tretiraju kao i ostali komercijalni subjekti, razlike između njih su i više nego evidentne. Neke od osnovnih razlika su prikazane u Tabeli 1.

Tabela 1-Razlika između društvenog i komercijalnog preduzeća

Izvor: Smart Start

Društvena preduzeća otvaraju mogućnosti za rješavanje socijalnih problema poput siromaštva i nezaposlenosti, naročito za osobe sa invaliditetom, pripadnike nacionalnih manjina, osobe iz socijalno ugroženih kategorija i ostale osobe koje imaju poteškoća sa pronalaskom posla. Ovakva preduzeća predstavljaju i šansu za direktno zapošljavanje mladih, te pomoć u stvaranju vještina koje tržište rada zahtijeva. Također, doprinose rastu i razvoju društvenog kapitala, te privrede neke zajednice ili regije.

Nadalje, mnoga društvena preduzeća se zalažu za promociju društveno odgovornog poslovanja, ekologije i reciklaže, doprinoseći procesu održivog razvoja.

Od velike važnosti je da se u budućnosti posveti mnogo veća pažnja analiziranju mogućnosti za razvoj društvenih preduzeća i stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja za ista. CPCD kroz Smart Start projekt nastoji podići svijest javnosti o društvenim preduzećima u Bosni i Hercegovini mapirajući društvena preduzeća i promovirajući dobru ekonomiju u BiH.

Iako se mnoga društvena preduzeća nažalost često zatvaraju zbog nemogućnosti opstanka na tržištu, mnoga od njih snažno prkose okolnostima. Neke od njihovih uspješnih priča možete pročitati na Smart Start.

 

 Piše: Sukejna Čeljo