utorak, 9. maj 2017.

E-konsultacije o Sporazumu o saradnji između Vijeća ministara BiH i NVO u BiH


U toku je javna rasprava o prednacrtu Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i NVO u BiH, koju organizuje Ministarstvo pravde BiH. Prednacrt Sporazuma možete pogledati ovdje.

Pozivamo sve organizacije civilnog društva da učestvuju u doradi dokumenta i da svoje komentare na nacrt Sporazuma dostave putem linka: http://bit.ly/eKonsultacije na kojem ćete, nakon registracije na e-platformu, biti u mogućnosti dostaviti sugestije.

Krajnji rok za dostavljanje komentara na nacrt Sporazuma je 20.5.2017.godine