5. juni 2018

Edukacija Uspješna komunikacija sa medijima


U sklopu trodnevne edukacije u SMART Resursnom centru održan je drugi modul edukacije za članice CSSP projekta na temu Uspješna komunikacija sa medijima.

Učesnici su dobili nova znanja i stekli vještine tretirajući teme vezane za digitalni marketing i marketing društvenih medija, komunikaciju sa medijima i ciljnim grupama, kreiranje i upravljanje sadržajima te primjenu digitalnih alata u komunikaciji sa medijima i ciljnim grupama.