29. juli 2017

Ekspertske usluge za izradu programske akreditacije


Centar za promociju civilnog društva u okviru projekta "Održivost civilnog društva" objavljuje javni poziv za izradu programske akreditacije.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 28.08.2017. godine do 12:00h.

Dokumentacija:

  1. Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda US 003 17 006
  2. Aneks 1 Tehnička specifikacija i ponuda US 003 17 006
  3. Aneks 2 Finansijska ponuda US 003 17 006