24. januar 2017

Etički kodeks za OCD u BiH


Centar za promociju civilnog društva CPCD 24.01.2017. godine održao je prvu u nizu fokus grupa u prostorijama CPCD-a. Fokus grupe će se pored Sarajeva održati u Tuzli, Mostaru i Banja Luci.

Fokus grupe imaju konsultativni karakter i cilj im je da se razmjene informacije i daju konkretni prijedlozi za pripremu nacrta Etičkog kodeksa za organizacije civilnog društva u BiH. Potom će svim organizacijama civlnog društva u BiH biti omogućeno da u javnoj raspravi daju sugestije i prijedloge na tako formulisani nacrt dokumenta.

Organizacije civilnog društva kao subjekti koji služe javnom interesu i opštem dobru, uspostavljanju partnerske saradnje sa drugim sektorima radi kreiranja i razvijanja ali i kontrole i korekcije procesa u društvu, često se i same nalaze u situaciji da je proklamovane principe iz osnivačkih dokumenata svake od njih teško adekvatno i dosljedno dokazati svakodnevnim ponašanjem.

Donošenjem i usvajanjem Kodeksa postiže se svrha koja se reflektuje u definisanju razlika između deklarativne posvećenosti pomenutim vrijednostima i njihovoj stvarnoj primjeni u praksi.