petak, 12. oktobar 2018.

Fokus grupa: Izgradnja pravednijeg društva kroz promociju društvene kohezije i različitosti - Opština Trnovo


Svi zainteresovani građanke i građani, predstavnici/ce civilnog društva, javnih institucija, privrednih subjekata, fakulteta, i škola sa područja Opštine Trnovo se pozivaju da se prijave za učešće u fokus grupi na temu izgradnje pravednijeg i participativnijeg društva, koja će se održati  18.10.2018. godine sa početkom u 10.00 sati u skupštinskoj sali Opštine Trnovo, ul. Trnovskog bataljona 84.  

Fokus grupu organizuje Centar za promociju civilnog društva (CPCD) u saradnji sa Opštinom Trnovo u okviru projekta Dijalog za budućnost: Promovisanje društvene kohezije i raznolikosti kojeg zajednički implementiraju UNDP, UNICEF i UNESCO na inicijativu i pod pokroviteljstvom Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Cilj projekta je pridonijeti povećanju saradnje između raznih društvenih i etničkih grupa u BiH kroz jačanje dijaloga, zajedničko utvrđivanje prioriteta i saradnju na pronalasku rješenja.

Fokus grupa predstavlja neformalni vođeni razgovor među sudionicima/ama koji/e će raspravljati o načinima jačanja mehanizama socijalne kohezije kroz analizu faktora za stvaranje osjećaja pripadnosti, identifikacije sa lokalnom zajednicom i povjerenje u institucije lokalne vlasti. Aktivnost predstavlja dio složenog procesa analize situacije i ključnih aktera za institucionalizaciju dijaloga kao mehanizma za osnaživanje društvene kohezije.

Na temelju Deklaracije o platformi dijaloga, koju su potpisali članovi Predsjedništva BiH  u aprilu 2015. godine ,  namjerava se povećati inkluzivnost upravljanja na lokalnom nivou uspostavljanjem platformi za dijalog,  s ciljem „da svi narodi i građani Bosne i Hercegovine, posebno mladi, postanu aktivni učesnici i pokretači promjena te da sarađuju ​​s nama u razvoju politika s ciljem prevazilaženja ključnih izazova s ​​kojima se suočava Bosna i Hercegovina". 

Svi građani i građanke, posebno mlade osobe,  zainteresovani/e za učešće u fokus grupi ili lokalnim platformama koje će se implementirati u nastavku projekta se mogu javiti na mail dajana.cvjetkovic@cpcd.ba.

Prijave za fokus grupu slati do 11:00 sati, 17.10.2018.

Prijave za učešće u dijaloškim platformama slati do 15:00 sati, 31.10.2018.