četvrtak, 9. oktobar 2014.

Građani i građanke BiH u IZAZOVU ZA PROMJENE


Centar za promociju civilnog društva (CPCD) omogućava građanima i građankama BiH da doprinesu pozitivnim promjenama u svojim zajednicama putem Programa malih grantova. Ovaj program je poseban po tome što inicijative osmišljavaju sami građani/ke, koji ih nakon dobijanja novčane i tehničke podrške realizuju uz pomoć velikog broja sugrađana, lokalnih vlasti i kompanija.

 Izazov za promjene“ je posebna inicijativa u okviru Programa malih grantova i predstavlja inovativan pristup u kome su liderice i lideri iz lokalnih zajednica širom BiH zajedničkim radom kreirali ideje koje žele realizirati.

Raspoloživa sredstva za implementaciju ovih ideja iznose 15.000,00 KM a konačna odluka o tome koje ideje će biti realizovane zavise od broja glasova koje inicijativa dobije putem online glasanja na web stranici:www.izazovzapromjene.ba    

Pozivamo građane i građanke Bosne i Hercegovine da se uključe u glasanje i tako doprinesu realizaciji nominovanih ideja.