14. novembar 2017

IMEP: 5 godina, 3 miliona dolara, 4 grant linije, pravna podrška, edukacija, mentorstvo...


Ovaj program će tokom narednih pet godina (do 2022. godine), medijima i zainteresovanim pojedincima, putem javnih poziva za dodjelu nepovratnih sredstava i kroz niz edukativnih aktivnosti dodijeliti 3 miliona dolara.

U srijedu, 15. novembra 2017. godine, s početkom u 10 časova, Centar za promociju civilnog društva (CPCD) i Udruženje Otvorena mreža zvanično otvaraju Program podrške privatnim medijima (IMEP), medijskim i novinarskim udruženjima, pojedincima iz medijske zajednice, ali i građanima zainteresovanim za kreiranje vlastitih informacija od šireg društvenog značaja.

Novac koji je obezbjedila Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u Bosni i Hercegovini, će medijima i građanima biti dodjeljivan na osnovu defninisanih kriterija. Četiri fonda, vrijedna 3 miliona američkih dolara, će biti predstavljena na Uvodnoj konferenciji u Mikser house u Sarajevo, a osim novčane pomoći, biće uspostavljen fond za pravno zastupanje i zaštitu na kojoj će raditi tim iskusnih advokata i pravnika. Kroz organizovane kampanje, građani i građanke, posebno mladi,  biće animirani da postanu dio koncepta «građanin-novinar».

Istovremeno, na web-stranici projekta www.objavi.ba, društvenim mrežama, youtube-kanalu i putem mobilne aplikacije biće dostupan niz alata i edukativnih materijala koji će biti od koristi medijima, novinarima i građanima - novinarima.

Cilj ovih aktivnosti je doprinijeti nezavisnosti medija i slobode izražavanja u BiH, podići kvalitet medijskih sadržaja, ojačati kapacitete novinara i zainteresovanih građana i pružiti pravnu podršku medijima i novinarima, te u konačnici podržati i ohrabriti nezavisnost građansko-novinarskog izvještavanja.