16. mart 2018

IMEP: Javni poziv za stručnu podršku u izradi komunikacijskih strategija/planova za 30 medija


U okviru petogodišnjeg USAID-ovog “Programa osnaživanja nezavisnih medija” (IMEP),  Centar za promociju civilnog društva (CPCD), objavljuje Javni poziv za stručnu podršku u izradi komunikacijskih strategija/planova za 30 medija.

Rok za dostavu ponuda je 30.03.2018. do 13:00h

Potrebni dokumenti:

1.      Zahtjev za dostavljanje ponude – IMEP – 02 – 2018

2.      Aneks 1 Prijavni obrazac – IMEP – 02 – 2018

3.      Aneks 2 – Finansijska ponuda – IMEP – 02 – 2018