17. august 2017

Indeks održivosti OCD u BiH u 2016. godini ostao je nepromijenjen


Istaknuto je da rezultati USAID Indeksa održivosti organizacija civilnog društva pokazuju da se status održivosti OCD-a nije promijenio u odnosu na 2015. godinu ali da postoje i određeni pozitivni pomaci kao što je primjer uspostave saradnje OCD-a i vlasti.

Centar za promociju civilnog društva je 17.08.2017. godine u prostorijama SMART Resursnog centra predstavio rezultate Indeksa održivosti organizacija civilnog društva u BiH za 2016. godinu  predstavnicima nevladinih organizacija, vlasti, donatora i medija, analizirajući sedam oblasti: pravno okruženje, organizacijske kapacitete, finansijsku održivost, zagovaranje, pružanje usluga, infrastrukturu i javni imidž.

Pripremljeni su dokumenti za uspostavu institucionalnih mehanizama saradnje koji će regulisati  razvoj partnerstva, definisati procedure  finansiranja, uspostaviti obaveznost konsultacija između Vijeća ministara BiH i NVO u BiH.  Veliki doprinos ovom procesu pruža i funkcionalna web  platforma Ministarstva pravde BiH za tzv. e-konsultacije koja omogućava svakom građaninu ili udruženju da dostavi primjedbe i sugestije na zakonske dokumente koji se nalazi u pripremi za razmatranje u Parlamentu BiH.

Sa druge strane predstavnice i predstavnici organizacija su na prezentaciji rezultata Indeksa održivosti potvrdili  veoma nepovoljan ambijent u oblasti finansijske održivosti ističući činjenicu  netransparentnog načina finansijske podrške od domaćih vlasti. Nadalje, najveći dio  javnih sredstava namjenjenih nevladinom sektoru  dodjeljuju se sportskim i udruženjima veterana dok su sve ostale oblasti djelovanja NVO evidentno zanemarene.

USAID Indeks održivosti organizacija civilnog društva je analitički alat za mjerenje napretka civilnog sektora koji se sprovodi već 20-tu godinu u 24 zemlje centralne i istočne Evrope i regiji Evroazije. Indeks je izradila Američka Agencija za mežunarodni razvoj USAID u partnerstvu sa lokalnim organizacijama zemalja u kojima se analiza sprovodi.

BiH se trenutno nalazi na sredini ljestvice sa ocjenom 3.7 i od 1996. godine, kada je prvi put korišten ovaj analitički alat, ostvaren je ogroman napredak u svih sedam oblasti analize održivosti civilnog sektora.

Index održivosti OCD u BiH za 2016. godinu (PDF BHS verzija)

Engleska verzija Indeksa održivosti organizacija civilnog društva (CSOSI) za 2016. godinu dostupna je na http://www.usaid.gov/europe-eurasia-civil-society