srijeda, 19. novembar 2014.

Informativno konsultativni sastanak - Program zagovaranja za bolje okruženje za razvoj civilnog društva u BiH


18.11.2014. Centar za promociju civilnog društva  u okviru Programa održivosti civilnog društva organizovao je sastanak udruženja, fondacija, kampšanja i predstavnika vlasti, na kojem je predstavljen program zagovaranja kroz četiri javne kampanje:


1.Uspostava funkcionalnih mehanizama saradnje Vlade BiH i organizacije civilnog društva u BiH
2.Transparentan sistem javnog (budžetskog) finansiranja NVO u BiH;
3.Podsticajni poreski okvir za jačanje individualne i korporativne filantropije;
4.Promocija i uvođenje Etičkog kodeksa OCD u BiH

U kampanjama će učestvovati organizacije koje će, prema svojim afinitetima i misijama, formirati neformalnu međusektorsku koaliciju za civilni dijalog, i zagovarati ova pitanja od važnosti za funkcionisanje civilnog društva u BiH. CPCD će uskoro objaviti javni poziv za pristupanje Koaliciji, ili učešće u pojedinim kampanjama.

Ove kampanje su dio dugogodišnjeg procesa koji CPCD, zajedno sa stotinama udruženja i fondacija iz cijele BiH, provodi još od 2004. godine.