četvrtak, 22. juni 2017.

Izvještaj o održanim konsultacijama o Sporazumu o saradnji VM BIH i NVO u BIH


U periodu 15.02. – 28.02.2017. godine Centar za promociju civilnog društva (CPCD) i Ministarstvo pravde BiH organizovali su četiri javne rasprave o Sporazumu o saradnji Vijeća ministara BIH i nevladinog sektora u BIH: u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru i Bijeljini na kojima je učestvovalo 148 predstavnika organizacija civilnog društva.

Tokom javnih rasprava vođeni su zapisnici, te su prikupljeni najznačajniji komentari i prijedlozi za izmjene i dopune Sporazuma. Nakon završenih javnih rasprava, putem e-maila dostavljeni su i pismeni komentari/prijedlozi od tri organizacije civilnog društva. Komentari i prijedlozi sa javnih rasprava i prijedlozi pristigli e-mailom sastavni su dio Aneksa Izvještaja. Vođene su online konsultacije putem platforme ekonsultacije.gov.ba  koje su održane u periodu 05.05. – 20.05.2017. godine.

Info: http://bit.ly/2sXv9v6