3. april 2018

Javni poziv - Izrada certifikacijskog sistema dobrog upravljanja za udruženja i fondacije


U okviru  USAID-ovog “Projekata održivosti civilnog društva (CSSP)",  Centar za promociju civilnog društva (CPCD), objavljuje Javni poziv za izradu certifikacijskog sistema dobrog upravljanja za udruženja i fondacije.

Krajnji rok za dostavu ponuda: 17.04.2018. do 12h

Potrebni dokumenti:

  1. Zahtjev za dostavljanje ponude US 003 03042018
  2. Aneks 1 Finansijska ponuda US 003