25. januar 2018

Javni poziv za štampanje i oglašavanje bilboarda


Program osnaživanja nezavisnih medija (Independent Media Empowerment Program – IMEP) objavljuje Javni poziv za štampanje i oglašavanje bilboarda.
Rok za dostavu ponuda je 05.02.2018. godine do 16:00h.


Dokumenti:


1.    Zahtjev za dostavu ponude - IMEP.1.2018.
2.    Aneks 1 - Tehnička specifikacija + tehnička ponuda - IMEP.1.2018.
3.    Aneks 2 - Finansijska ponuda - IMEP.1.2018.