srijeda, 27. novembar 2019.

Javni poziv za angažovanje konsultanta u okviru IMEP pravne komponente


Krajnji rok za dostavu ponuda je 16.12.2019. godine, do 12:00 sati

Program osnaživanja nezavisnih medija (IMEP) raspisuje javni poziv za angažovanje konsultanta u okviru IMEP pravne komponente.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 16.12.2019. godine, do 12:00 sati, a sve kontakt informacije moguće dobiti putem e-mail adrese prijava@imep.ba

 

Više detalja o samom javnom pozivu ovdje.

Uz ponudu je potrebno dostaviti: 

a) Prijavni obrazac

b) Aneks 1 Finansijka ponuda

Program osnaživanja nezavisnih medija (IMEP) je petogodišnji program Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji podržava nezavisnost medija i slobodu izražavanja u BiH jačanjem održivosti medija, podizanjem kvaliteta medijskog sadržaja, izgradnjom kompetencija novinara, pružanjem pravne podrške medijima i novinarima, kao i aktivnim uključivanjem građana i građanki u medijski prostor uz snažnu promociju neovisnih medijskih glasova u BiH.

IMEP u BiH implementiraju Centar za promociju civilnog društva (CPCD) i Otvorena mreža.

IMEP je podijeljen na tri osnovne komponente:

a) Jačanje profesionalnih medija i novinarskih kompetencija kroz grantove za medije i edukacije,

b) Promociju građanskog novinarstva i jačanje kompetencija građana i

c) Pravnu podršku medijima i novinarima

U okviru prve dvije komponente IMEP pruža podršku medijima i pojedincima u kreiranju sadržaja i podizanju njihovih kapaciteta putem edukacija, dodjelom grant sredstava i druge aktivnosti. U trećoj komponenti IMEP zastupa medije i novinare u parnicama klevete koji se protiv njih pokreću, te subvencionira troškove sudskog procesa.