srijeda, 31. juli 2019.

Javni poziv za eksperte za izradu kriterija i procjenu medijskih sadržaja


Dokumente je potrebno najkasnije dostaviti do 26.08.2019. do 11:00h

U okviru petogodišnjeg USAID-ovog “Programa osnaživanja nezavisnih medija” (IMEP), Centar za promociju civilnog društva (CPCD), objavljuje Javni poziv za:

- izradu kriterija za procjenu medijskog sadržaja korisnika IMEP-a

- procjenu medijskog sadržaja

Cijeli javni poziv možete pronaći OVDJE.

Eksperti zainteresirani za angažman u izradi kriterija i procjeni medijskog sadržaja u okviru IMEP-a dužni su dostaviti:

1.Prijavni-obrazac

2.CV

Dokumente je potrebno ispuniti i dostaviti putem emaila: prijava@imep.ba najkasnije do 26.08.2019. do 11:00h.