12. juli 2017

Javni poziv za izradu web stranice i mobilne aplikacije


Projekat pod nazivom Program osnaživanja nezavisnih medija (IMEP) objavljuje Javni poziv za izradu web stranice i mobilne aplikacije.


Rok za prijavu 24.07.2017. godine do 12:00 sati.

Dokumenti:

  1. Zahtjev za dostavu ponude - IMEP.17.3
  2. Aneks 1 - Tehnička specifikacija + tehnička ponuda - IMEP.17.3
  3. Aneks 2 - Finansijska ponuda - IMEP.17.3