16. novembar 2017

Javni poziv za svečano potpisivanje Sporazuma o saradnji između VM BiH i NVO u BiH


Važno obavještenje svečano potpisivanje Sporazuma o saradnji VM BiH i nevladinih organizacija u BiH

23.11.2017. - VAŽNO OBAVJEŠTENJE:  Zbog velikog broja pristiglih prijava kapacitet Plave sale Parlamentarne skupštine BiH je već popunjen te se više nije moguće prijaviti za svečano potpisivanje Sporazuma o saradnji Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini.

Nevladine organizacije koje zbog ograničenog kapaciteta Plave sale Parlamentarne skupštine BiH ne mogu prisustvovati svečanom potpisivanju Sporazuma, kao i nevladine organizacije koje naknadno iskažu interes za pristupanje Sporazumu,  moći će to učiniti u skladu sa procedurom koja će biti blagovremeno objavljenja putem web stranice Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.


 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na svojoj 116. sjednici održanoj 26.09.2017. godine usvojilo Sporazum o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Sporazum). Zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa navedene sjednice, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je zaduženo za organiziranje svečanog potpisivanja Sporazuma.

Usvajanjem Sporazuma nastavljaju se aktivnosti na stvaranju pozitivnog okruženja za razvoj civilnog društva u Bosni i Hercegovini i unapređenja institucionalnih mehanizama saradnje. Ovim Sporazumom se nastoji kreirati nužni politički okvir za jačanje sudioničke demokracije u Bosni i Hercegovini, koji korespondira sa zahtjevima Evropske unije i potrebama Bosne i Hercegovine za transparentno kreiranje i provedbu javnih politika u nadležnosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Usvajanju Sporazuma prethodile su četiri javne rasprave sa nevladinim organizacijama u Sarajevu, Mostaru, Banja Luci i Bijeljini organzovane uz potporu Centra za promociju civilnog društva, online konsultacije sa zainteresiranom javnošću putem web stranice www.ekonsultacije.gov.ba, kao i konsultacije sa institucijama Bosne i Hercegovine, a sve u cilju kreiranje kvalitetnoga dokumenta koji će utemeljiti suradnju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini.

Prema gore navedenom, pozivamo vas na svečano potpisivanje Sporazuma koje će se održati 30.11.2017. godine u Plavoj sali Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa početkom u 15 sati.

Molimo da svoje prijave dostavite najkasnije do 27.11.2017. godine do 16 sati na email: jelena.skokic@mpr.gov.ba

Prilikom prijave obavezno dostaviti:

  1. Naziv organizacije
  2. Adresa i grad organizacije
  3. Ime i prezime osobe ovlaštene za potpisivanje Sporazuma.

Napomena: ovlašteni predstavnici organizacija koji će potpisati Sporazum su obavezni ponijeti pečat organizacije u svrhu ovjeravanja potpisa na Sporazum.

Obzirom da je broj mjesta ograničen kapacitetom Plave sale Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, molimo da organizacije imenuju po jednog predstavnika, kako bi što veći broj organizacija, koje iskažu interes, sudjelovalo potpisivanju. Nakon prijave, bit će dostavljen dnevni red i protokol događaja.

Tekst Sporazuma možete preuzeti na linku: Sporazum VM BiH i nevladinih organizacija

Info: http://bit.ly/2zJkvdS