srijeda, 3. februar 2016.

Konferencija je „odzvonila“ – CPCD je pozvao Vijeće ministara BiH da hitno uspostavi funkcionalne mehanizme dijaloga sa građanima


Centar za promociju civilnog društva (CPCD) pozvao je Vijeće ministara BiH da hitno uspostavi funkcionalne mehanizme dijaloga sa građanima, ističući značaj mobilizacije svih kapaciteta u BiH s ciljem ubrzanja evropskog puta, uz veće učešće civilnog društva i zainteresovane javnosti.

U Sarajevu, 02.02.2016. godine, u Parlamentarnoj skupštini BiH, sa početkom u 10:00 časova, održana je konferencija „Zvono za promjene“, čija je svrha da inicijativom organizacija civilnog društva izvrši organizovani i artikulisani pritisak na Vijeće ministara da preduzme potrebne korake i mjere kojim će se stvoriti uslovi za veće učešće građana i organizacija civilnog društva u tekućim reformskim procesima BiH na putu prema EU, u okviru kojeg se očekuje donošenje niza zakona i drugih instrumenata javnih politika od ključnog značaja za sve građane i narode BiH, u čemu civilnim društvom značajno doprinosi.

Direktorica CPCD-a, Aida Daguda naglasila je da vlasti u BiH moraju da omoguće učešće građana u političkom procesu, a ne samo u vrijeme izbora, kako bi im se omogućilo da zagovaraju i brane svoje legitimne interese u postupku donošenja i realizacije javnih politika.

"Nagomilani socijalni, ekonomski i društveni problemi u BiH jasno pokazuju da ih nijedna vlast ne može sama da riješi... Pozivamo vlasti da nas pozovu za sto, da koriste sve potencijale u donošenju javnih politika, a ne da se građanima obaraćaju samo u vrijeme izbora", te naglasila kako je saradnja države sa civilnim društvom sastavni dio političkih kriterijuma za punopravno članstvo u EU za zemlje zapadnog Balkana.

Direktor nevladine organizacije "Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju" Žarko Papić rekao je novinarima da je u Izvještaju o napretku BiH, kojim su vlasti veoma zadovoljne, Evropska komisija dala je najnegativniju ocjenu za saradnju vlasti i civilnog društva u BiH.

"Najinteresantnije je u ovom slučaju da vlasti nemaju ozbiljnu reakciju na tu ocjenu", ističe gdin Žarko Papić tokom konferencije "Zvono za promjene".

Menadžer ovog projekta CPCD, Slaviša Prorok, istakao je da je cilj ove konferencije da rezultuje usvajanjem inicijative čija je svrha da civilno društvo izvrši pritisak na Savjet ministara da što prije usvoji i provede najoptimalnije modele za dijalog sa građanima i civilnim društvom.

U obraćanju učesnicima konferencije, predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić ukazao je na značaj dijaloga i saradnje sa građanima, te je dao punu podršku inicijativi CPCD-a da bude uspostavljen optimalni model institucionalnog mehanizma za saradnju Vijeća ministara BiH i civilnog društva, kao i dosljednu primjenu "Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa" Savjeta ministara BiH.

Podršku ovoj konferenciji pružili su i direktor Odjeljenja za demokratizaciju Misije USAID-a u BiH Jay Singh i šef Pododjeljenja za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije EU u BiH Masimo Mina, koji su se založili za uspostavljanje funkcionalnog dijaloga između vlasti i građana u BiH.

Centar za promociju civilnog društva očekuje da će ovom procesu posebnu vrijednost dati saradnja izabranih predstavnika Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Konferenciju je organizovana u okviru Projekta održivosti civilnog društva u BiH, podržanog od strane USAID-a u BiH.