petak, 22. januar 2016.

Konferencija „ZVONO ZA PROMJENE“


Civilno društvo ponovno inicira uspostavu institucionalnih mehanizama za funkcionalni dijalog organa vlasti i civilnog društva

U Sarajevu, 02.02.2016. (utorak), u Parlamentarnoj skupštini BiH, sa početkom u 10:00 časova, održat će se konferencija „Zvono za promjene“. Konferenciju organizuje Centar za promociju civilnog društva (CPCD) u saradnji sa grupom partnerskih organizacija kao dio kampanje zagovaranja za izgradnju povoljnog okruženja za razvoj civilnog društva (CD) u BiH, koju CPCD sprovodi u okviru Projekta održivosti civilnog drustva (CSSP) u BiH podržanog od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Konferenciju će otvoriti dr. Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a očekuje se da će se učesnicima obratiti i ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH i g. Peter Duffy direktor Misije USAID-a u Bosni i Hercegovini.

Na inicijativu nevladinih organizacija (NVO), Vijeće ministara je 2007. usvojilo i potpisalo „Sporazum o saradnji između Vijeća ministara BiH i NVO sektora u BiH“ („Sporazum“). Međutim, najveći dio Sporazuma do danas nije realizovan, što se posebno odnosi na uspostavljanje institucionalnih mehanizama za funkcionalni dijalog Vijeća ministara i drugih bh. institucija sa CD. Osnovna tema konferencije će biti hitno uspostavljenje Ureda Vijeća ministara za saradnju sa NVO, kao i dosljedno provođenje Pravila Vijeća ministara o konsultacijama u izradi pravnih propisa iz 2006 godine.

Svojom odlukom iz 2014. godine o formiranju Komisije za reviziju Sporazuma, Vijeće ministara je pokrenulo pitanje primjene Sporazuma, ali do danas nema konkretnih rezultata u provođenju ove odluke. Svrha konferencije je da podrži ovu inicijativu, ali i da izvrši organizovani i artikulisani pritisak na Vijeće ministara da u saradnji sa CD preduzme potrebne korake i mjere koje će u kratkom roku omogućiti dosljednu primjenu Sporazuma. Time bi se stvorili uslovi za veće učešće građana i NVO u tekućim reformskim procesima BiH na putu prema EU, u okviru kojeg se očekuje donošenje niza zakona i drugih instrumenata javnih politika od ključnog značaja za sve građane i narode BiH, u čemu CD značajno doprinosi. Saradnja izabranih predstavnika iz oba Doma PS BiH sa NVO će tom procesu dati posebnu vrijednost.

Na kraju konferencije će biti usvojen završni dokument sa konkretnim zahtjevima i preporukama.

Na konferenciji se očekuje učešće predstavnika Vijeća ministara i drugih bh. institucija, Vlade Federacije BiH, Republike Srpske i Distrikta Brčko, civilnog društva, medija, akademske i donatorske zajednice, te predstavnika međunarodnih organizacija aktivnih u izgradnji CD u BiH.