srijeda, 28. avgust 2019.

Mentoring kao beneficija mladih ljudi


Uz pomoć mentora, mladima je lakše uvidjeti njihove planove za budućnost, procijeniti njihove sopstvene vještine i stručnosti i postaviti krajnje ciljeve za karijeru.

Šta je mentoring?

Mentoring je sistem navođenja kojim jedna osoba dijeli svoje znanje, vještine i iskustvo kako bi pomogla drugima da napreduju u vlastitom životu i karijeri. Mentori moraju biti lako dostupni i spremni ponuditi pomoć u slučaju potrebe - unutar dogovorenih granica.

„Mentoring je model prenošenja znanja i iskustva koji omogućava fleksibilnost, usmjerenost i trenutno praćenje napretka kandidata i kadidatkinja. S druge strane mentori i mentorice imaju priliku obavljati najplemenitiji poziv na svijetu, dijeliti specifična znanja i savjete koje posjeduju, a istovremeno rasti i razvijati se zajedno sa kandidatom. Ovakvi programi su sve više prisutni u svijetu i doprinose stvaranju okruženja koje motiviše sve ljude da uče, dijele znanja i kontinuirano ulažu u razvoj svoje ličnosti, na ličnom i profesionalnom nivou, a poslodavci za relativno kratak vremenski period pripreme radnika za samostalan rad.“ – Dajana Cvjetković, projektna menadžerica Centra za promociju civilnog društva (CPCD)

Zašto je pojam mentoringa važan za mlade?

Mentorstvo je važno ne samo zbog znanja i vještina koje mladi mogu naučiti od mentora, već i zbog toga što mentorstvo pruža profesionalnu socijalizaciju i osobnu podršku kako bi se olakšao uspjeh u daljnjem napretku. Kvalitetno mentorstvo uveliko povećava šanse volontera ili pripravnika za uspjeh i može im pomoći da skrate vrijeme učenja, otvore svoj um novim idejama i mogućnostima i otključaju svoj puni potencijal.
Mentorstvo je zaista nešto što može koristiti svima. Uz pomoć mentora u razvoju i napredovanju kroz karijeru, pripravnik može steći dodatnu vještinu i razumijevanje iz partnerstva. Mentorstvo na radnom mjestu je dvosmjerna ulica koja koristi i mentoru i pripravniku. Što je još važnije, za bilo koji tip organizacije, može unaprijediti kvalitet rada, povećati produktivnost, zadržati uposlenika i stvoriti pozitivnije radno okruženje. Mentorstvo pruža brojne prednosti.

Poboljšavanje socijalnih vještina

Učinit će volontere ili pripravnike boljim vođama omogućavajući im da se povežu sa različitim tipovima ljudi. Pomozite im da razviju snažne komunikacijske vještine kako bi se mogli nositi s bilo kojom situacijom. Posjedovanje mentora u radnom okruženju u kojem se nalazite može imati značajne prednosti. Oni nam pomažu da steknemo kulturu učenja, promovišemo lični i personalni razvoj, smanjimo troškove učenja, umanjimo stres i anksioznost, povećamo zadovoljstvo poslom i brojne druge beneficije.

Koja je svrha mentorskog programa?

Konkretna svrha jeste osiguravanje formalne strukture za razvoj zaposlenih kroz mentorstvo s drugim profesionalcima. Program mentorstva posvjećuje pažnju kritičnim pozicijama kroz koje mentori mogu promovisati individualni razvoj prenošenjem vještina, stručnog znanja i uvida.
Mentori postaju pouzdani savjetnici i uzori - ljudi koji su „bili tamo“ i „to učinili“. Oni podržavaju i ohrabruju svoje volontere i pripravnike, nudeći prijedloge i znanja, opća i specifična.

U ovom slučaju, bitno je naglasiti važnost volonterskog i pripravničkog staža. Možemo sa sigurnošću reći da mentoring predstavlja „prozor u svijet uspjeha“ putem kojeg volonteri i pripravnici stiću neprocjenjiva iskustva. Kroz iskustva mentora/ice možemo naučiti o različitim putevima karijere, povećati samopouzdanje, proširiti profesionalne i lične konekcije, steći podršku dok studiramo i poboljšati skupove vještina koje jesmo ili nismo posjedovali do sada.

„Za vrijeme volontiranja u Centru za promociju civilnog društva, pod mentorstvom projektnog menadžera, uspješno sam učestvovao pri izradi projekata, asistirajući gdje je bilo potrebno. Za vrijeme pisanja publikacije, proširio sam svoju sposobnost pisanja, kao i prevođenja. Imao sam i priliku da učestvujem u organizaciji različitih događaja u Sarajevu, kao i u drugim gradovima u BiH. Čitavo iskustvo volontiranja mi je mnogo pomoglo i stekao sam mnoge vještine potrebne za budući rad.
Takvo iskustvo me ohrabrilo za rad kroz prijatnu poslovnu komunikaciju, te motivisalo da budem proaktivniji u svojem radu. Promjenilo je moj pogled na rad, da nije sve crno-bijelo i gdje se stvari rade bez razmišljanja, već postepeno, i gdje se cijeni moje mišljenje.“ -  Amar Redžepagić, bivši volonter Centra za promociju civilnog društva (CPCD)

Može se primjetiti da na globalnom nivou ne postoji izravna povezanost obrazovnog sistema sa radnim mjestima koja nude poslodavci na svim nivoima organizacija i korporacija, što samim time možemo uvidjeti kolika je zapravo važnost mentorstva. Glavna spona, odnosno karika koja spaja cjeloživotno obrazovanje i poslovni svijet jeste upravo mentoring koji, ne samo da doprinosi kroz poboljšanje perfomansi novih uposlenika, nego osigurava i njihov opstanak u svijetu posla, karijere i uspjeha. Program mentoringa je od posebne važnosti za poslove koji nemaju  ekvivalent u obrazovanju, npr. rad u civilnom sektoru je dinamičan, specifičan, često promjenjiv i zahtijeva stalne prilagodbe i učenje. Ne postoji srednja škola ili fakultet koji vas može pripremiti za rad u organizaciji civilnog društva, te je učenje kroz rad sa mentorom zapravo jedini kvalitetan način sticanja znanja, vještina i kompetencija.

Problematična pitanja, koja zahtijevaju apsolutnu pažnju i posvećenost državnih ustanova, organizacija civilnog društva i tržišnih korporacija.

Koju korist bi imale države ili društva u tranziciji koja se susreću sa odlaženjem mladih, prilikom implementiranja koncepta obaveznog mentoringa?
Kako bi pristup koncepta mentoringa mogao utjecati na mlade i njihov ostanak?
Koje su prednosti osnaživanja mladih koji su zaposleni ili nezaposleni?

Koncept mentoringa u našem društvu

Treniranje i mentorstvo postaju sve potrebniji u današnjem vremenu. Koristi se kako za lični, tako i za profesionalni razvoj. Mentorstvo kao dio sveukupne strategije obuke i razvoja, može poboljšati performanse i povećati uspjeh svakog tipa organizacije koja se odlući za implementaciju takvog oblika radne sredine. Pomaže u izgradnji pozitivne i konkretne promjene u pojedincima i podstiće prijenos znanja sa trenera/mentora na pojedinca.

Društvo u kojem živimo danas, ne prepoznaje pravi značaj i važnost koju može doprinijeti mentorstvo, što možemo vidjeti u trenutnoj praksi domaćih poslodavaca. Prilikom zapošljavanja, nerijetko ćemo se susresti sa situacijom prilikom zapošljavanja, da smo prepušteni sami sebi, našim znanjima i vještinama koje u većini slučajeva neće biti dovoljne da nas održe u novoj radnoj sredini. Dolazi do izražaja nepovezanost našeg obrazovnog sistema sa praksom, za koji poslodavci smatraju da je sasvim dovoljan prilikom primanja novog radnika u specifično radno okruženje, i time otklanjaju mogućnost dodjele mentora, uzimajući taj pojam zdravo za gotovo. Poslodavci vođeni takvim stavom, već u samom početku kreiraju jedan nesiguran i nestabilan ambijent, u kojem vlada stresna i nefunkcionalna atmosfera. Nedovoljno znanje i iskustvo vode ka nezadovoljstvu i poslodavca i novog uposlenika, što negativno utjeće na njihov odnos.

Mentori, ovisno o interesima i vještinama mladih mogu uvidjeti utjecaj mladih na organizacije i to se može pojaviti na različitim razinama, od uključenja kroz savjetovanje do dodijeljenog vodstva. Korištenje smislenog sudjelovanja mladih može doprinijeti strukturiranju programa, politika i usluga koji utječu na život mladih kako bi se adekvatno riješile njihove potrebe i interesi, kao i koristi i doprinosi uspjehu organizacije. Uspostavljanjem mentorskog odnosa, pojedinci stiću vještine i osjećaj osnaživanja i stvaraju neraskidive veze s pozitivnim uzorima, kako s vršnjacima, tako i odraslima.

Uspješno mentorstvo stvara obostranu korist

Većina organizacija se susreće sa istom ili sličnom situacijom kada je u pitanju regenerisanje radne snage. Jedno od rješenja jeste upravo, upošljavanje mladih individualaca koji imaju znanje i sposobnosti, ali ne i iskustvo. Tada se razvijene organizacije često oslanjaju na starije i iskusnije uposlenike koji će putem mentorstva, uvesti mlade i neiskusne individualce u potpuno novi svijet. Poslodavci koji prepoznaju prednosti participacije mladih u njihovom radnom orkuženju, imaju tendenciju da uspješno i snažno razviju svoju viziju za budućnost.

Neke od prednosti i doprinosa koje donosi participacija mladih jesu:

- Mladi i odrasli imaju koristi jedni od drugih kroz vještine, znanja, sposobnosti i iskustva

- Pojačani organizacijski razvoj kao nova energija, svježe ideje i entuzijazam koje mladi unose se u programe i strategije

- Dodatni ljudski resursi koji dijele odgovornosti između odraslih i mladih

- Sklonost mladih da posjeduju veća znanja kada su u pitanju novonastale tehnologije i aplikacije modernog doba

- Povećanje vjerodostojnosti organizacije koja uključuje mlade u njihove vizije, misije, ciljeve i glavne programe i aktivnosti

Zašto osnažiti mlade?

Blagotvorni ishodi koje možemo očekivati od programa osnaživanja mladih su poboljšane socijalne vještine i ponašanje, veća akademska postignuća, povećanje samopoštovanja i veća samoefikasnost. Također mogućnost zaposlenja i lakšeg pristupa sticanju potrebnog radnog iskustva, pružaju mladima osjećaj sigurnosti i razlog za ostankom. Iz tih razloga, fokus na kreiranje programa koji su usmjereni na osnaživanje svih marginalizovanih društvenih grupa putem mentorstva, bi trebao predstavljati korak naprijed prema postavljanju snažnog državnog, društvenog i tržišnog temelja. Ovakvi programi bi trebali biti usmjereni prema unapređenju pristupačnosti, efektivnosti, socijalnoj jednakosti i ekonomskom rastu i jačanju hrabrosti i izdržljivosti mladih koji traže iskustvo ili dodatno obrazovanje. Uz pomoć mentora, mladima je lakše uvidjeti njihove planove za budućnost, procijeniti njihove sopstvene vještine i stručnosti i postaviti krajnje ciljeve za karijeru.