utorak, 23. juni 2020.

Nagrađujemo najvrijednije mlade


Obuka za mlade koju smo organizirali u sklopu projekta „Jačanje mladih kroz dijalog za budućnost“ zbog pandemije COVID-19 morala je preći u online prostor. Iako smo svi bili veoma motivirani i zagrijani za ovu temu, trudili smo se održati motivaciju mladih pa smo uz podršku UNDP-a dobili predivne tople dukserice koje smo dijelili mladim koji su bili aktivni na online sesijama.

Jedna od dukserica otišla je Nikoli Kandiću koji je pohađao sve module i bio prisutan i aktivan na svih 7 online sesija koje smo do sada organizirali.

Nikola, inače iz Bileće, a trenutno živi u Sarajevu, se obradovao poklonu rekao: „Kad se temperatura u Sarajevu spusti na 15C onda vam CPCD omogući topao duks J“ .

Poklon za aktivnost dobili su i Sumeja Hazić, Aldin Husak, Samir Kondžić i Mersiha Čomor.

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) ovu aktivnost provodi u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji provode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).