petak, 27. novembar 2020.

Najava CPCD događaja za decembar


17 događaja u decembru!

Za kraj godine, tim Centra za promociju civilnog društva, priprema nekoliko značajnih događaja iz svih polja našeg djelovanja.

Najviše radimo u oblasti obrazovanja:

7 -11.12. Sat kodiranja, svaki dan u 18 h, s različitim temama i govornicima /ama. Najave za pojedinačne panele možete pratiti na www.satkodiranja.ba i @satkodiranjabih

8 - 9.12.   10:00 – 15:00,  Edukacija za škole o primjeni Certifikacijskog mehanizma Eko škola u BiH

15-16.12. 10:00 – 15:00 Edukacija za škole o primjeni Certifikacijskog mehanizma Eko škola u BiH

17.12. 10:00 – 12:15 Podcast: nova vrijednost za profesionalne medije, Program osnaživanja nezavisnih medija, više informacija na www.imep.ba

Tokom mjeseca decembra pripremamo nekoliko online predavanja o zaštiti okoliša i novinarstvu za studente i studentice svih fakulteta u BiH, više informacija će uskoro biti dostupno na www.mislioprirodi.ba

 

Pružamo i podršku:

  1. Za organizacije civilnog društva, i tokom decembra potpisujemo ugovora o dodjeli grantova za tri organizacije u oblasti rodno odgovornog budžetiranja u sklopu projekta Gender Budget Watchdog Network (gbwn.net). Više info na civilnodrustvo.ba
  2. u radu školama i od 9. do 12. decembra ćemo raditi na dodjeli dezinfekcionih paketa za 36 škola u okviru projekta Misli o prirodi!
  3. građanima/građankama koje imaju vlastite vrtove, uzgajaju na balkonu ili manjoj okućnici jer smo pripremili takmičenje, Izbor za najljepši mini vrt. Rok za prijave na takmičenje je 28.12. do 23:55h, način učešća preko linka: https://bit.ly/JaSadimATiFB , Misli o prirodi!, više informacija na: https://mislioprirodi.ba/izbor-za-najljepsi-jestivi-mini-vrt-na-balkonu-okucnici-basti-i-ili-drugom-prostoru/
  4. inovatorima i inovatoricama, a više o projektu na novoj web stranici koju lansiramo 14.12.2020. Trezor bh. inovacija https://inovacije.ba/

 

Godinu završavamo Ekspertnim panelom za ocjenu Indeksa održivosti OCD 20.12. ali je ograničen broj učesnika za ovaj događaj zbog epidemioloških mjera. Aktivnost se realizuje u okviru USAID Indeks za ocjenu održivosti civilnog društva u BiH za 2020. Godinu.

 

Sretna Nova 2021. godina!