utorak, 17. januar 2017.

Najava javne rasprave: „Stvaranje partnerstva: građani i vlast“


U petak 20.01.2017. u prostorijama Sale Općinskog vijeća Ilijaš bit će održana javna rasprava na temu „Stvaranje partnerstva: građani i vlast“ sa početkom u 16:30h. Javnu raspravu organizuje Centar za promociju civilnog društva u okviru projekta „Politika iz mog džepa. Projekat je podržala Američka ambasada u BiH.

Projekat „Politika iz mog džepa“ ima za cilj da doprinese jačanju političkog uticaja žena koje su kandidatkinje na općinskim listama te žena koje glasaju na izborima. Učesnice projekta su održavale edukacije o bitnim pitanjima vezanim za budžetiranje u svojim lokalnim zajednicama stvarajući platformu za razmjenu ideja koje bi pomogle razvoju lokalnih zajednica te omogućile ženama koje dolaze iz manje razvijenih područja da steknu osnovna znanja o načinima na koje lokalne vlasti planiraju raspodjeljuju i troše sredstva te načinima na koji one kao građanke mogu uticati na trošenje tih sredstava.

Unapređivanjem budžetske pismenosti nastoji se potaknuti aktivnije učešće građana u procesu izrade budžete te time doprinijeti kvalitetnijoj saradnji između građana i vlasti te potaknuti uspostavljanje partnerstava i identifikaciju budućih mogućnosti za saradnju.

U toku mjeseca augusta 2016. na području Općine Ilijaš održano je 5 edukativnih radionica („sijela“) na temu „Budžetiranje u jedinicama lokalne samouprave“ u mjesnim zajednicama Dragoradi, Podlugovi, Ljubina, Srednje i Kamenica kojima je prisustvovalo 50 žena.

Ciljevi javne rasprave su:

-Pronalaženje načina za veće učešće građana u procesu kreiranja budžeta na lokalnom nivou vlasti

-Identifikacija problema sa kojima se građani svakodnevno susreću

-Upoznavanje građana sa projektima koji se namjeravaju realizovati u narednom periodu

-Davanje smjernica za rješavanje aktuelnih problema na području općine Ilijaš

 

Na javnoj raspravi se očekuju predsjednici mjesnih zajednica, predstavnici lokalnih vlasti, predstavnici nevladinih organizacija, lokalni medij te građani koji su iskazali interes za ovu oblast.

Više informacija o aktivnostima koje se implementiraju u okviru projekta možete pronaći na Facebook stranici: https://www.facebook.com/tag.bih/