petak, 22. novembar 2019.

Nova radionica za građane novinare u Tuzli u utorak 26. novembra


Nova radionica za građane novinare biće održana u Tuzli u utorak 26. novembra u 17 sati u sali Doma mladih u Centru za kulturu (ulica Dragiše Trifkovića br. 2).

Iako je pojam građanin novinar u BiH još uvijek relativno nov, u svijetu su vrlo popularni, pojedini mediji imaju i hesh-tagove “građanin-novinar”, a u Crnoj Gori su dodijeljene i nagrade najuspješnijim tamošnjim građanima novinarima.

Centar za promociju civinog društva (CPCD) i OTVORENA MREŽA (OM) koji u BiH realizuju  USAID-ov Program jačanja profesionalnih medija (IMEP) koji u BiH promoviše ovu ideju pozivaju sve zainteresovane da dođu. Teme ove radionice biće model građana–novinara, kreiranje i objavljivanju sadržaja za IMEP.ba, prezentiranje grantova za New Voices ili Nove glasove koji su predviđeni u iznosima od 2.000 do 5.000 dolara, a razgovaraćemo o novinarstvu, o razlici između izvještavanja i pisanja na društvenim mrežama, o tome šta bi mogla biti tema iz lokalne ili šire zajednice. Govoriće Almir Čehajić Batko i Rubina Čengić.

Svi su dobrodošli!

IMEP je petogodišnji USAID-ov program koji podržava nezavisnost medija i slobodu izražavanja u BiH jačanjem održivosti medija, podizanjem kvaliteta medijskog sadržaja, izgradnjom kompetencija novinara, pružanjem pravne podrške medijima i novinarima, kao i aktivnim uključivanjem građana i građanki u medijski prostor, uz snažnu promociju nezavisnih medijskih glasova u BiH. Realizuju ga CPCD i OM.