utorak, 30. oktobar 2018.

Obavještenje za nezaposlene građane_ke u Kantonu Sarajevo


Dana 27.09.2018. godine stupio je na snagu Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja („Službene novine Federacije BiH“, broj 74/18), koji je u članu 21. propisao rokove redovnog ličnog javljanja nezaposlene osobe, i to:

  1.   30 dana – ako ostvaruje pravo na novčanu naknadu i penzijsko i invalidsko  osiguranje;

  2.   45 dana – ako ostvaruje pravo na zdravstveno osiguranje;

  3.   120 dana – ako ne ostvaruje prava po osnovu nezaposlenosti;

Preuzeto sa: www.szks.ba