ponedjeljak, 29. juni 2020.

Odgovori na pitanja - Izrada kurikuluma za nastavu sa okolišnim temama za Eko škole


Izrada kurikuluma za nastavu sa okolišnim temama za Eko škole

1. Molim da pojasnite stavku “popust” iz finansijskog plana (Annex 1)?

Popust u ponudi se odnosi na procenat smanjenja ukupne cijene izražen u procentima i iznosu u KM. Svaki konsultant i konslultantica samostalno definišu jediničnu cijenu svog angažmana izraženu po danima angažmana. S obzirom da je riječ o angažmanu koji podrazumijeva više radnih dana, ponuđači mogu, ali nisu obavezni, da daju popust na ukupnu cijenu svog angažmana.