srijeda, 19. novembar 2014.

Održan jednodnevni trening o temi: “Kako osnovati udruženje ili fondaciju u BiH


CPCD, 19.11.2014.- Održan je jednodnevni trening o temi: “Kako osnovati udruženje ili fondaciju u BiH za pojednice i neformalne grupe koji e žele registrovati udruženje ili fondaciju.

Učesnici su se tokom treninga informisali o procesu registracije i djelovanja udruženja i/ili fondacije, te osnovnim pravima i obavezama nakon registracije.

Svi učesnici su prošli kroz module: osnivanje udruženja i fondacije, izradu osnivačkih dokumenata, definiranje članstva, organe udruženja/fondacije, prava i obaveze udruženja/fondacije nakon registracije kao i upravljanje i djelovanje.

Svi učesnici su nakon treninga dobili trening materijale koji će im pomoci prilikom registracije udruženja.

Resursni centar CPCD-a će i dalje održavati treninge ovog tipa, koji će biti pravovremeno najavljeni na našoj web stranici.