četvrtak, 12. januar 2017.

Održan seminar o provođenju Moneyval preporuka za civilno društvo u BiH


Centar za promociju civilnog društva (CPCD) u saradnji sa Ministarstvom pravde Bosne i Hercegovine organizovao je 12.01.2017. godine seminar pod nazivom „Mjere za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u nevladinom sektoru“.

Cilj okupljanja  predstavnika nevladinih organizacija je bio upoznavanje sa specijalnom preporukom VIII za neprofitne organizacije, Komiteta eksperata Vijeća Evrope za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti –  Moneyval i FATF-a (Financial Action Task Force).

Eksperti za ovu oblast iz Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) i Ministarstva pravde BiH izložili su obaveze države na uspostavi adekvatne evidencije udruženja i fondacija na svim registracionim nivoima, dosljednoj primjeni mjera kontrole finansijskih sredstva kojima se podržavaju aktivnosti NVO-a, procjeni rizika i načinu selekcije samo onih udruženja koja po takvom pristupu trebaju biti pod određenom pojačanom kontrolom te boljoj vertikalnoj i horizontalnoj saradnji institucija i organa zaduženih za navedena pitanja.

Konstatovano je da je stanje po svim navedenim oblastima loše i da smo uglavnom na samom početku implementacije neophodnih mjera. Naglašeno je da se ni postojeća regulativa ne provodi adekvatno te da je u mnogim slučajevima i ona sama po sebi neprovodiva i prepreka uspostavljanju funkcionalnog sistema. Učesnici su izložili mnoštvo dilema oko pristupa implementaciji preporuka te pružili konkretne sugestije za povećanje efektivnosti sistema kontrole finansijskih tokova.

Zaključeno je da pred državnim organima stoji veliki zadatak da se preporuke provedu u zadatim rokovima jer postoji realna opasnost da se BiH opet nađe u situaciji da bude stavljena na sivu ili crnu listu navedenih međunarodnih organizacija.