utorak, 12. februar 2019.

Održana druga dvodnevna edukacija za medije iz oblasti digitalnog marketinga


Program osnaživanja nezavisnih medija - Independent Media Empowerment Program

Prošle sedmice, u Sarajevu je održana druga dvodnevna edukacija za korisnike Media production grantova, u organizaciji IMEP-a. U ugodnoj atmosferi hotela Holiday učesnici su imali priliku da primjene znanja stečena na prošlom treningu održanom u novembru 2018. i da nauče kako da komercijaliziraju svoje digitalne sadržaje, a što je bio cilj ove edukacije.

Edukator Maher Al-Osta je kroz primjere iz prakse predstavio kanale digitalnog oglašavanja. Vježba učesnika ukazala je da sinergija između digitalnih medija doprinosi jačanju nezavisnih medijskih platformi i većem broju korisnika.

Prvi dan edukacije, učesnici su radeći u timovima pokušali da u okviru svojih kompetencija, znanja i vještina kreiraju zajedničku platformu koja bi im omogućila dalje razvijanje na društvenim mrežama, umrežavanje sa većim brojem korisnika, veću vidljivost i povećanje finansijske dobiti.

Tokom drugog dana edukacije, Maher Al-Osta je htio da ukaže na najčešće greške koji mediji prave i na koji način mogu da poboljšaju plasiranje svojih sadržaja putem digitalnih kanala. Naglasio je da je bitno voditi računa o vizuelnom identitetu, načinima plasiranja informacija, te kreiranju originalnih medijskih sadržaja koji su brojem karaktera ograničeni bez gubitka na kvaliteti.

 „Prema mom mišljenju ova edukacija je pun pogodak jer, iako su učesnici iz različitih medijskih formata, materija je primjenjiva za svakog od nas. Teme koje su prezentirane su nas navele na razmišljanje, pogotovo segment monetizacije koji je jako važan u našoj profesiji. Kao najkorisniji dio istakao bih rad u grupama i diskusiju koja se odvijala tokom edukacije“ istakao je jedan od učesnika edukacije.

Diskusija koja se odvijala tokom edukacije je rezultirala novim edukacijama koje bi IMEP mogao realizirati u narednom ciklusu edukacija sa ciljem da se nastavi trend osnaživanja nezavisnih medija. Pratite nas i dalje na našim društvenim mrežama kako bi bili u korak s novim vijestima o Programu osnaživanja nezavisnih medija.