petak, 23. decembar 2016.

Održana dvodnevna edukacija: Izrada logičkog okvira (LFA) i projektnog prijedloga


Resursni centar SMART nastavlja sa organizacijom specijalističkih edukacija vezanih za pisanje projeketa. 22. i 23. decembra održana je edukacija pod nazivom: “Izrada logičkog okvira (LFA) i projektnog prijedloga”.  Napisati projektni prijedlog koji će se istaći u masi i koji će uvjeriti donatora da je vrijedan da se finansira moguće je jedino ako imamo odgovarajuća znanja i vještine.

Cilj treninga bio je razviti nove i usavršiti postojeće vještine i znanja o analitičkom procesu izrade logičkog okvira što uključuje faze: identifikacije, formulacije, primjene i evaluacije. Poseban akcenat stavljen je na fazu analize i planiranja čime se detaljno obrađivala: analiza ciljnih grupa, problema, ciljeva i analiza strategije, te izrada praktičnog operativnog plana spremnog za primjenu na osnovu rezultata izvršenih analiza.

Ova dvodnevna edukacija ocijenjena je najvišom ocjenom, a jedna od polaznica istakla je: “Mislila sam da imam sve potrebne vještine i sva neophodna znanja kako bi napisala dobar projektni prijedlog, ali sam na ovoj edukaciji shvatila koliko detalja ipak nisam znala na kojima sam u prošlosti griješila. Rad u malim grupama i stručnost predavača su mi omogućili da izradim vlastiti projektni prijedlog.
Jako sam sretna što sam imala mogućnost prisustvovati, te bih voljela učestvovati na dodatnim edukacijama iz ovog područja.”

Svi zainteresovani za ovu temu imaju mogućnost da se prijave na sveobuhvatnu edukaciju „Škola izrade projekata za EU“ koja će se organizovati od 1. februara 2017. godine. Ova edukacija namijenjena je zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave, ministarstvima, kantonalnim javnim preduzećima, zavodima, ustanovama i drugim institucijama i organizacijama, organizacijama civilnog društva, privrednim subjektima, kao i fizičkim licima koja žele unaprijediti svoja znanja i vještine u ovim oblastima. Prijave u toku! Više informacija o „Školi izrade projekata za EU“: http://bit.ly/SkolaIzradeProjekataZaEU