25. januar 2018

Održana konferencija za medije kampanja “(Ne)diskriminacija porodilja u Federaciji BiH”


Danas je predstavnik CPCD prisustvovao konferenciji za medije u organizaciji CSSP partnera “Žene Ženama” na kojoj su prezentirane javne politike i prijedlozi za izmjene Zakona o podršci obitelji sa djecom Federacije BiH koji su pripremljeni u okviru kampanje “(Ne)diskriminacija porodilja u Federaciji BiH” te izmjenama Krivičnog zakona Federacije BiH u okviru kampanje “Šutnja NIJE zlato”.

Prezentirani su konkretni slučajevi koji, kao ilistracija stanja u bh. društvu, opravdavaju predložene dopune te očekivanje da Parlament FBiH u toku ove godine usvoji pomenute izmjene zakonskih akata.

Istaknuto je da ovakvo stanje samo podržava dalje negativne demografske promjene ali i neprihvatljivo visok stepen nasilja nad ženama i djecom koje se svakodnevno dešava bez adekvatnih sankcija, preventivnog djelovanja, kako bi se takvo ponašanje spriječilo ili preveniralo njegovo ponavljanje.”