srijeda, 2. juli 2014.

Održana promocija programa Projekta održivosti civilnog drustva u BiH


U Sarajevu 27.06.2014. u poslovnom centru UNITIC održana je promocija programa Projekta održivosti civilnog drustva (CSSP) u BiH koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Britanska ambasada.

Prisutnim zvanicama obratili su se gdin David Barth, direktor misije USAID-a u BiH, gdin Zlatan Ohranović, izvršni direktor CCI-ja, gđa Aida Daguda, izvršna direktorica CPCD-a i gđa Jo Lomas, otpravnica poslova Ambasade Velike Britanije u BiH.

Po završetku obraćanja zvanica i prikazivanja desetominutnog filma koji je prikazao najbitnije probleme u 12 sektora obuhvaćenih CSSP projektom, moderator je zvanično predstavio partnerske organizacije na projektu koje su  vizuelnim i audio alatima u pozadini prikazivali glavne poruke po sektorima i pozvao učesnike da posjete sajam i saznaju više o samim projektima kroz neformalno druženje i razmjenu informacija.

Na sajmu su partnerske organizacije ukazale na najbitnije izazove u sektorima u kojima djeluju, te  predstavile osnovne pravce u kojima će djelovati u narednom periodu.

CSSP projekat sljedeće obuhvaća sektore: zapošljavanje i tržište rada, politike ekonomskog razvoja, upravljanje javnim finansijama (planiranje i izvršenje budžeta, obrazovanje, zdravstvo, taštita okoliša i energetska efikasnost, poljoprivreda i ruralni razvoj, sektor pravosuđa, kultura, Ljudska prava – marginalizovane grupe, prava žena, borba protiv korupcije).

 

Bitna komponenta CSSP projekta je i održivost nevladinog sektora. Kompletan program će se voditi u saradnji sa lokalnim vlastima, biznis sektorom, medijima, akademskom zajednicom i građanima.