ponedjeljak, 30. septembar 2019.

Održana prva IMEP škola video produkcije


Petodnevna IMEP škola video produkcije okupila je učesnike/ce iz cijele BiH, koji su, uz eminentne predavače imali priliku aktivno sudjelovati i naučiti sve što je potrebno za kreiranje video uratka. Kroz teorijski dio, učesnici/ce su se upoznali sa trenutnim mogućnostima video produkcije.

U vremenu gdje svako ima pristup mobilnim telefonima, tabletu ili laptopu, na vrlo jednostavan i lak način može se kreirati profesionalni video uradak. Brzina kojom se informacije razmjenjuju i savremeni način života, zahtijeva kreiranje poruka koje su efikasne, kratke i cjelovite, te prilagođene za sve tipove društvenih mreža. Stoga je važno da poruka koju želimo da pošaljemo, uspješno pronađe svoj put do javnosti.

Predavači, Zoran Ćatić i Mirza Ajnadžić koji iza sebe imaju višegodišnje iskustvo u video produkciji su kroz razne primjere objasnili osnovne i složene radnje, kao i postupke u produkciji video-materijala. Poseban fokus treninga je bio u poštivanju određenih pravila, kao što su kompozicijska pravila. Umjetnici ne robuju pravilima, ali da bi mogli uspješno kršiti pravila prvo ih moraju savladati, ukoliko smatraju da je to u datoj situaciji potrebno.

“Da bi kreirali dobru priču najvažnija je priprema”, Marija Arnautović, dugogodišnja novinarka i urednica. Polaznici/ce IMEP škole video produkcije su definisali osnovna pitanja, ugao priče, izvor, te su razradili formu koju mogu koristiti kako bi prikazali različite segmente priče. Slijedilo je konkretno istraživanje i konkretna priprema za odlazak na teren. Učesnici/ce su se podijelili u grupe i pokušali su da istraže različite priče za koje će kreirati video uratke i primijeniti stečeno znanje.

Boris Čović, novinar i producent je upoznao učenike/ice sa tim kako mogu koristiti internet i društvene mreže za plasman medijskih sadržaja. Naglasio je kako je jako bitno odrediti ciljnu grupu kreiranih medijskih sadržaja prije njegovog plasiranja i promovisanja na društvenim mrežama. Radeći u grupama polaznici/ce su odredili svoje ciljne grupe na osnovu teme koju su obrađivali prilikom kreiranja video uratka.

U nastavku je uslijedila montaža i priprema snimljenih materijala u programu Adobe Premier Pro, jednom od najzastupljenijih programa u oblasti video montaže. Uz pomoć ovog programa polaznici/ce su obrađivali video materijale koje su snimili različitim uređajima, od profesionalnih kamera do najjednostavnijih mobilnih telefona. Rezanje kadrova, dodavanje efekata, kolor korekcija i jednostavna obrada zvuka, bili su samo neki segmenti koji su se obradili tokom ovog modula.

Emir Zulejhić, urednik portala “Raskrinkavanje” je kroz modul “Verifikacija informacija i sigurnost na internetu” pokazao različite forme nastanka, pretraživanja i upotrebe dezinformacije. Tokom svog izlaganja je iznio statističke podatke o širenju dezinformacija, njihove najčešće oblike, te je naveo portale koji najviše plasiranju lažne vijesti.

Svaki od polaznika/ca je dao svoj doprinos u stvaranju video uratka, te je za kraj slijedila prezentacija produciranih medijskih sadržaja na radionici. S obzirom na to da je IMEP škola video produkcije održana u Etnu selu Oaza u Kamičanima, priče su bile fokusirane na ovu lokalnu zajednicu. Mali broj upisane djece u Osnovnoj školi Vuk Karadžić, seoski turizam, do pola asfaltirana cesta, baka Dara Samardžija koja nije dočekala da joj se kuća obnovi, škola video produkcije su teme koje su učesnici/ce radeći zajedno kreirali i predstavili u formi video sadržaja.

“Radim kao nastavnik engleskog jezika u Katoličkom školskom centru ”Sveti Pavao” u Zenici već 8 godina. U školi u kojoj predajem engleski jezik, samoinicijativno i pun entuzijazma osnovao
sam sekciju filma za učenike osnovne škole. Ove školske 2019./2020. godine, namjeravam osnovati
filmsku sekciju i u Općoj gimnaziji u istom školskom centru u kojem radim. Smatram da film pripada dijelu opće kulture i medijske pismenosti, te će mi IMEP škola video produkcije pomoći da stečeno znanje prenesem svojim učenicima”, rekao je Dalibor Zovo.

Uskoro ćemo objaviti video sadržaje koje su učesnici/ce kreirali tokom petodnevne radionice, te nas pratite putem našeg imep.ba Facebook i Youtube kanala.