petak, 15. mart 2019.

Održana Prva lokalna dijaloška platforma u Općini Ilidža


U organizaciji Općine Ilidža i Centra za promociju civilnog društva (CPCD), 14.03.2019.godine u sali Općine Ilidža je održana Prva lokalna dijaloška platforma pod nazivom: Izgradnja kohezivne loklane zajednice koja brine o svojim članovima i članicama. Skup je održan u okviru projekta Dijalog za budućnost (DFF projekat)  koji je razvijen na inicijativu i pod pokroviteljstvom Predsjedništva BiH, a zajednički se provodi od strane UNICEF-a, UNDP-a i UNESCO-a.

Prva dijaloška platforma je okupila 22 predstavnika i predstavnice lokalnih omladinskih organizacija,  nevladinih organizacija koje okupljaju mlade, žene, profesionalno osoblje, kulturno umjetnička društva, obrazovne, kulturne i zdravstvene institucije, predstavnice jedinice lokalne samouprave i druge lokalne aktere zainteresovane za poboljšanje društvene kohezije u općini Ilidža.

Skup je osmišljen kao oblik inovativnog konsultativnog mehanizma koji se promoviše i provodi  u okviru projekta Dijalog za budućnost. Cilj Prve dijaloške platforme je bio da se zainteresovanim/a u općini Ilidža pruži prilika da kroz struktuirani dijalog prodiskutuju i identifikuju prioritetne probleme koji po njima stoje na putu izgradnje kohezivne zajednice, te da lokalnim vlastima preporuče način njihovog rješavanja. Dijalošku platformu je facilitirala Dajana Cvjetković, CPCD koordinatorica DFF projekta.

Nakon riječi dobrodošlice i uvodnih napomena o program rada, facilitatorica je ukratko predstavila DFF projekat, sa posebnim osvrtom na osnovnu svrhu lokalnih dijaloških platformi. U nastavku je  održana diskusija u kojoj su predstavnici lokalne samouprave i nevladinog sektora dali kratki osvrt na sam koncept lokalne dijaloške platforme, pitanja socijalne kohezije i zajedničkog djelovanja.

Učesnici/ce su zatim kroz diskusiju i rad u grupama identifikovali specifične probleme i pitanja koja stoje na putu izgradnje inkluzivne i kohezivne lokalne zajednice koja vodi računa o svim članovima i članicama. Rad u grupama je bio intenzivan i polučio je nizom različitih problema koji oslikavaju kompleksnost društva u kojem živimo ali i kontinuiranog zapostavljanja važnih pitanja kao što su: (i) Nepostojanje kontinuiranog pristupa u volonterskom omladinskom angažmanu djece i mladih srednjoškolskog uzrasta; (ii) Lokalna zajednica učestvuje u stvaranju podržavajućeg okruženja za praktikovanje nezdravih životnih navika djece i mladih; (iii) Nedovoljno podignuta ekološka svijest građana i građanki općine Ilidža; (iv) Nedostatak ustanova i udruženja sa stručnim kadrom za pružanje podrške porodicama djece sa poteškoćama u razvoju; (v) Neadekvatan javni gradski prevoz do udaljenijih dijelova općine Ilidža poslije 22:00 h; (vi) Nezadovoljavajući odnos institucija, lokalne vlasti i građana i građanki prema kulturno zabavnim sadržajima na području općine Ilidža sa fokusom na udaljenije zajednice; (vii) Neadekvatan tretman i položaj socijalnih radnika u obrazovnom sistemu; (viii) Nepostojanje turističkog info pulta u općini Ilidža; (ix) Nepostojanje Centra komunalnih usluga; (x) Nezadovoljavajući rad i opremljenost lokalnih ambulanti; (xi) Nepravilno korištenje slobodnog vremena mladih; (xii) Prekomjerno i neadekvatno korištenje novih tehnologija u svakodnevnom životu mladih; (xiii) Neadekvatna uloga mladih u njegovanju kulture, tradicije i pozitivnih vrijednosti u društvu.

Za sve ove problem učesnici/ce  su ponudili i konkretne prijedloge za njihovo rješavanje koji će u nastavku dijaloga  poslužiti kao osnova za izradu preporuka za jedan-dva identifikovana problema namijenjenih lokalnim vlastima.  

U završnom dijelu sastanka facilitatorka je kratko sumirala rezultate rada i najavila naredne korake u provođenju lokalne dijaloške platforme.

Pozivaju se svi građani i građanke općine Ilidža da svoje učešće u Drugoj lokalnoj dijaloškoj platformi koja će se održati 20. marta sa početkom u 10:00 sati u prostorijama Općine Ilidža, potvrde na mail dajana.cvjetkovic@cpcd.ba ili milan.mrdja@cpcd.ba ili na broj telefona 033 644 810.