četvrtak, 17. decembar 2015.

Održana radionica na temu „Priprema kolaborativnog projekta u programu Horizon 2020“


Obzirom na veliki interes za info-dan na temu „Finansiranje projekata iz EU fondova-koje mogućnosti nam nudi EU program Horizon 2020?“, Resursni centar CPCD-a nastavlja sa edukacijama na temu finansiranje projekat iz EU fondova.

Dana 17.12.2015. godine u Rektoratu Univerzita u Banja Luci održana je radionica na temu „Priprema kolaborativnog projekta u programu Horizon 2020“, organizovana u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH i NCP sistemom BiH. Predavači su bili vodeći bh. stručnjaci za EU program Horizon 2020, koji ujedno djeluju i kao državne kontakt tačke NCP sistema u Bosni i Hercegovini.

Horizon 2020 je do sada najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacije sa fondom od ukupno 78 milijardi eura, dostupnih do 2020. godine. Plaćanjem tzv. „ulazne karte“ bh. institucije i organizacije dobile su mogućnost ravnopravnog učešća u ovom programu.

Cilj radionice bio je da učesnici kroz praktične primjere steknu osnovna znanja o tome kako pripremiti kolaborativni projekat u programu Horizon 2020. Radionica je bila podijeljena u četiri dijela u kojima su učesnici savladali najvažnije dijelove pisanja projekta tj. uslove za učešće i planiranje konzorcijuma, tipove troškova i njihovu kalkulaciju, aplikacioni obrazac za RIS i CSA kolaborativne tipove projekta i kriterijuma ocjenjivanja.

Radionica je bila namijenjena svim zainteresovanim za program Horizon 2020, vladinom sektoru, fakultetima-univerzitetima, istraživačkim ustanovama, pojedincima, dok su organizacije civilnog društva s istraživačkim kapacitetima bile naročito ohrabrene da učestvuju u radionici, kako bi saznale više o pisanju kolaborativnog projekta u programu Horizon 2020.

Na radionici je prisustvovalo preko 50 predstavnika organizacija civilnog društva, poslovnog i vladinog sektora, univerziteta-fakulteta i istraživačkih ustanova.