14. decembar 2017

Održane prezentacije Etičkog kodeksa za OCD


Prezentacije Etičkog kodeksa za predstavnike organizacija civilnog društva održane su u sljedećim općinama/opštinama/gradovima:

  • Goraždu 14.12.2017.
  • Trebinju 15.12.2017.
  • Sarajevu 21.12.2017.
  • Travniku 10.01.2018.
  • Bugojnu 11.01.2018.
  • Mostar 17.01.2018.
  • Banja Luka 06.02.2018.
  • Bihać 07.02.2018.

Etički kodeks je jako bitan dokument koji će imati uticaja na podizanje svijesti o značaju transparentnosti, razvijanju partnerstava sa ciljem kreiranja poticajnog okruženja u procesima EU integracija. Predstavnici organizacija civilnog društva pružili su podršku svojim učešćem kako Etičkom kodeksu tako i nedavno potpisanom Sporazumu o saradnji između Vijeća ministara BiH i NVO u BiH.

Svi učesnici na dosadašnjim prezentacijama izrazili su podršku potpisujući pristupnicu Etičkog kodeksa. CPCD kao inicijator kampanje zagovaranja za promociju i uvođenje Etičkog kodeksa i dobrog upravljanja OCD u BiH, očekuje njegovu primjenu i odziv svih predstavnika oragnizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini da pristupe potpisivanju.

U narednom preriodu Etički kodeks će biti promovisan u 20 gradova širom Bosne i Hercegovine.