petak, 23. avgust 2019.

OGLAS ZA POSAO


Motivaciono pismo i CV (sa minimalno 3 reference) je potrebno poslati putem emaila prijava@cpcd.ba najkasnije do nedjelje 8.9.2019. godine do 23:59.

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) je neprofitna organizacija osnovana 1996. godine u Sarajevu, a djeluje na području cijele BiH i regije zapadnog Balkana kroz pružanje kvalitetnih programa i usluga organizacijama, medijima, poslovnom sektoru, vlastima, građanima/kama i poticanje njihove međusobne saradnje i umrežavanja.

U zadnjih 20 godina CPCD se etablirao kao organizacija koja jača kapacitete organizacija i samog civilnog društva pružajući tehničku, savjetodavnu, zagovaračku i grant podršku.

Tražimo profesionalne, komunikativne, motivisane, entuzijastične, proaktivne osobe, koje su spremne raditi u timu!

Na osnovu ukazanih potreba, CPCD raspisuje oglase za prijem u radni odnos na određeno vrijeme:

 1.Menadžer/ica projekta ( 1 izvršitelj/ka)

Menadžer/ica projekta je odgovoran za planiranje, vođenje, implementaciju projekta i projektnog tima. Direktno komunicira sa direktoricom, finansijskom menadžericom i članovima svog tima. Radi na osiguranju maksimalne efektivnosti i efikasnosti tima uz stalnu motivaciju uposlenika/ca i praćenje individualnih i kolektivnih rezultata.

Pored opštih zakonskih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati i posebne uslove:

 • Visoka stručna sprema (društvene nauke, organizacione nauke)

 • Minimalno 5 godine radnog iskustva u civilnom sektoru na poslovima vođenja projekata

 • Vozačka dozvola B kategorije i iskustvo

 • Odlična jezička pismenost na B/H/S jezicima

 • Aktivno poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru

 • Aktivno poznavanje rada na računaru, posebno MS Windows, MS Office, internet pretraživanja i e-mail komunikacije

 • Lični pristup poslu:   

  Spremnost na putovanja i rad na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine
  Strateška orijentiranost i komunikativnost
  Spremnost za samostalan rad ali i rad u timu
  Proaktivnost i inovativnost
 • Kompetencije:

Razvijene upravljačke i organizacione vještine,

Odlične komunikacione vještine,

Sposobnost rješavanja problema,

Sposobnost upravljanja vremenom,

Vještine javnog nastupa,

Sposobnost delegiranja obaveza među članovima radnog tima.

 

2. Projektni/a službenik/ca (2 izvršitelja/ice)

Projektni/a službenik/ca direktno je odgovoran/na za planiranje i implementaciju jedne komponente projekta. Direktno komunicira sa projektnom menadžericom, drugim projektnim osobljem, partnerima i organizacijama civilnog društva. Projektnoj menadžerici će osigurati tačne, pravovremene i pravilno dokumentirane aktivnosti i isporuku output-a i outcome-a unutar zadatog programskog portfolia.

Pored opštih zakonskih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati i posebne uslove: 

 • Univerzitetska diploma 

 • Najmanje 3 godine iskustva u radu u nevladinim organizacijama, ili javnom sektoru i vladinim tijelima, na razvojnim projektima (po mogućnosti u oblasti zaštite okoliša)

 • Vozačka dozvola B kategorije i iskustvo

 • Odlična jezička pismenost na B/H/S jezicima

 • Aktivno poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru

 • Aktivno poznavanje rada na računaru, posebno MS Windows, MS Office, internet pretraživanja i e-mail komunikacije

 • Lični pristup poslu:   

Spremnost na putovanja i rad na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine

Proaktivan pristup, strateška orijentiranost i komunikativnost

Spremnost za samostalan rad ali i rad u timu

Proaktivnost i inovativnost

 

 3. Službenik/ca za grantove (1 izvršitelj/ica)

Službenik/ca za grantove sprovodi aktivnosti u okviru  projektne grant sheme. Direktno komunicira sa finansijskom menadžericom i projektnom menadžericom, drugim projektnim osobljem, partnerima i organizacijama civilnog društva. Finansijskoj menadžerici dostavlja tačne, pravovremene i u skladu sa procedurama procesuirane informacije.

Pored opštih zakonskih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati i posebne uslove:

 • Univerzitetska diploma (poželjno Ekonomski fakultet)

 • Najmanje 3 godine iskustva u radu u nevladinim organizacijama, poželjno na finansijskim poslovima/dodjeli grantova drugim organizacijama

 • Vozačka dozvola B kategorije i iskustvo

 • Odlična jezička pismenost na B/H/S jezicima

 • Aktivno poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru

 • Aktivno poznavanje rada na računaru, posebno MS Windows, MS Office (sa fokusom na Excel), internet pretraživanja i e-mail komunikacije

 • Lični pristup poslu:   

               Preciznost i tačnost u radu

               Spremnost na putovanja i rad na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine

               Proaktivan pristup, strateška orijentiranost i komunikativnost

               Opredjeljenost prema timskom radu

               Proaktivnost i inovativnost

 

4. Službenik/ca za finansije (1 izvršitelj/ka)

Službenik/ca za finansije direktno je odgovoran/na za finansijsko vođenje i administriranje projekta. Direktno komunicira sa finansijskom menadžericom i projektnom menadžericom, drugim projektnim osobljem, kako bi u skladu sa internim finansijskim procedurama, zahtjevima donatora i pozitivnim zakonskim propisima procesuirao/la finansijsko poslovanje u okviru projekta.

 

Pored opštih zakonskih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati i posebne uslove:

 • Univerzitetska diploma (poželjno Ekonomski fakultet)

 • Poželjno poznavanje programa Quicken

 • Najmanje 3 godine iskustva u radu u nevladinim organizacijama, poželjno na finansijskim poslovima

 • Odlična jezička pismenost na B/H/S jezicima

 • Aktivno poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru

 • Aktivno poznavanje rada na računaru, posebno MS Windows, MS Office (sa fokusom na Excel), internet pretraživanja i e-mail komunikacije

 • Lični pristup poslu:

               Preciznost i tačnost u radu

               Spremnost na putovanja i rad na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine

               Proaktivan pristup, strateška orijentiranost i komunikativnost

               Opredjeljenost prema timskom radu

               Proaktivnost i inovativnost

Sva radna mjesta su u Sarajevu.

Očekivani period trajanja ugovora je do augusta 2020.,  sa obaveznim probnim radom od 3 mjeseca.

Motivaciono pismo i CV (sa minimalno 3 reference) je potrebno poslati putem emaila prijava@cpcd.ba  najkasnije do nedjelje  8.9.2019. godine do 23:59. U naslovu emaila obavezno naznačiti poziciju za koju se prijavljujete.

Kandidati čija aplikacija bude odobrana za drugi krug selekcije će biti obaviješteni o datumu, mjestu i vremenu održavanja testiranja i intervjua.